Bestyrelse

Bestyrelse

Museum Sønderjyllands bestyrelse består jf. museets vedtægter af 2. oktober 2017 af ni bestyrelsesmedlemmer, heraf fire kommunalt udpegede (ét medlem fra hver af de sønderjyske kommuner) samt et medarbejdervalgt medlem og fire medlemmer valgt på baggrund af relevante kompetencer:

  • Simon Møberg Torp, formand, dekan for Humaniora, Syddansk Universitet (Indsigt i forskning samt strategisk kommunikation og ledelse)
  • Lars Kristensen, næstformand, formand for kulturudvalget i Aabenraa Kommune
  • Karen Frøsig, administrerende direktør for Sydbank (Indsigt i Sønderjyllands udvikling og erhvervsliv)
  • Stephan Kleinschmidt, formand for kulturudvalget i Sønderborg Kommune
  • Preben Linnet, næstformand for økonomiudvalget i Tønder Kommune
  • Lilian Matthes, arkæolog, valgt af museets medarbejdere
  • Keld Møller Hansen, direktør for Museum Sydøstdanmark (Indsigt i museumsdrift)
  • Peter Sevel, konsulent (Indsigt i kommunikation, markedsføring og oplevelsesøkonomi)
  • Kjeld Thrane, formand for kulturudvalget i Haderslev Kommune