Bestyrelse

Bestyrelse

Museum Sønderjyllands bestyrelse består jf. museets vedtægter af 2. oktober 2017 af ni bestyrelsesmedlemmer:

1 medlem udpeget af Haderslev Kommune
1 medlem udpeget af Sønderborg Kommune
1 medlem udpeget af Tønder Kommune
1 medlem udpeget af Aabenraa Kommune
1 medlem med indsigt i forskning
1 medlem med indsigt i kommunikation, oplevelsesøkonomi eller turisme
1 medlem med indsigt i museumsdrift
1 medlem med indsigt i Sønderjyllands udvikling og erhvervsliv
1 medlem valgt blandt museets medarbejdere – Lilian Matthes

De fire kommunalt udpegede medlemmer af bestyrelsen afventer pt. udpegning, men vil sammentræde snarest muligt og efter indstilling fra museets direktør udpege yderligere fire eksterne medlemmer jf. ovenfor.