fbpx
Til bygherren

Til bygherren

Kontakt museets arkæologiske afdeling

Alt vedr. byggetilladelser, lokalplaner mm → send mail til planer@msj.dk

Alt vedr. vurdering af danefæ → send mail til danefae@msj.dk

Arkæologisk ansvarsområde

Kulturstyrelsen under Kulturministeriet har det overordnede ansvar for alle fortidsminder i Danmark. Arbejdet med forvaltningen af de forskellige kapitler i museumsloven, der vedrører fortidsminderne, er dog uddelegeret til en række museer. Disse museer administrerer i samarbejde med Kulturstyrelsen fortidsminderne i Danmark indenfor forskellige geografiske områder, der følger kommunegrænserne.

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev varetager følgende områder:

Jordfaste fortidsminder

Museumslovens kapitel 8.

Museum Sønderjyllands arkæologiske ansvarsområde dækker følgende kommuner:

Haderslev, Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Kolding.

Fredede fortidsminder samt sten- og jorddiger

Museumslovens kapitel 8a.

Afdelingen varetager på Kulturstyrelsens vegne tilsynet med de fredede fortidsminder og de beskyttede sten- og jorddiger i følgende kommuner:

Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa og Kolding.

Tilsynsmuseernes ansvarsområder i Danmark kan ses hér(åbnes som PDF).

Marinarkæologi

Museumslovens kapitel 8 og 8a, §§ 28, 29 g og 29 h.

Afdelingen har det marinarkæologiske ansvar for:

Farvandene ud for Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner, samt søer og vandløb i de samme kommuner.

Afdelingen har dog pt. uddelegeret den praktiske udførelse af opgaverne til henholdsvis Øhavsmuseet (østkysten) og Holstebro Museum – Strandingsmuseet Sct. George (vestkysten).

De marinarkæologiske museers ansvarsområder i Danmark, samt deres adresser og telefonnumre, kan ses her.

Læs videre...

Lennart S. Madsen

Enhedsleder, Arkæologi

65 37 08 11 lema@msj.dk

Få nyheder før alle andre

Modtag mails om nye udstillinger, foredrag og spændende aktiviteter. Museum Sønderjylland byder på en verden af oplevelser inden for kunst, historie, naturvidenskab og arkæologi.

    Denne formular bruger cookies. Du er nødt til at acceptere marketing cookies for at bruge den.