fbpx
Undervisning for børn og unge

Undervisning for børn og unge

Undervisningstilbud

På Museum Sønderjylland kan elever og lærere deltage i  autentisk, lærerig og relevant museumsundervisning inden for vores fire fagområder: arkæologi, kulturhistorie, kunst og naturhistorie.

Læs om vores undervisningstilbud øverst på siden.

Find den kategori og det emne du søger og læs mere om lige netop det tilbud som passer jer. Kontakt os på tilmeldingsfomularen, som findes under hvert tilbud,  så finder vi sammen en dato for jeres besøg.

Hvor findes vi?

Undervisningen foregår på og i relation til vores 10 museer, der ligger spredt over hele Sønderjylland. Undervisningen tager udgangspunkt i  museernes samlinger, udstillinger og forskning. Nogle af vores undervisningstilbud foregår også i de sønderjyske kultur-, kunst- og naturmiljøer f.eks. på  arkæologiske udgravninger, i byrummet eller i naturen.

I får adgang til læringsmiljøer og undervisningsfaciliteter med nær kontakt til de originale genstande, som ikke findes på jeres egen skole.

 

Hvem er vi?

Vi tilbyder undervisningsforløb, aktiviteter og events til daginstitutioner, grundskole og ungdomsuddannelser, ligesom studerende fra videregående uddannelser er meget velkomne til at bruge vores faciliteter. I tilknytning til undervisningsforløb arrangeres der efter ønske og ad-hoc lærerkurser.

Vi samarbejder med jer om undervisning i regi af  ”Den åbne Skole”. Sammen skaber vi en historisk bevidsthed inden for kultur, kunst eller natur.

Alle tilbud har en dialogbaseret form med vægt på elevernes aktive deltagelse og egen undring. Undervisningen tilrettelægges, så pædagogiske læreplaner for førskole, læringsmålene i Fælles Mål for folkeskolen og de faglige mål i gymnasiets læreplaner kan opfyldes.

Men vi har også en bred paletter af undervisning og aktiviteter, der er almen dannende, fordi vi mener, de er vigtige og interessante i forhold til vores samlinger og udstillinger og ikke mindst elevernes personlig og faglige udvikling.

Til de fleste forløb er der udviklet undervisningsmateriale, I kan arbejde med før og efter besøget. Andre forløb tilrettelægges som museumsundervisning og værkstedsoplevelser, der kan inspirere lærere, børn og unge, mens de er på museet, og virke, når de er tilbage på undervisningsinstitutionerne.

VIND ET UNDERVISNINGSFORLØB - SVAR SENEST DEN 8. juni 2020

Normalt kan man se vores museumsgenstande, når man med sin klasse kommer ud til et af vores 10 besøgssteder rundt om i Sønderjylland. Men den 8. juni åbner vi igen....  indtil da

har vi lavet en lille udfordring til jeres klasse -  hent den her

Vi har lavet en collage, der indeholder 10 billeder af genstande fra arkæologi, historie, kunst og naturhistorie, som I kan møde i Museum Sønderjylland, men vi er kommet til blande dem sammen.

Kan I sætte dem i rigtig tidsrækkefølge efter numrene på billederne med den ældste først og den yngste til sidst?

I bestemmer selv, om I laver det som en fælles aktivitet i Aula el. lign., eller om klassen deles op i grupper, som kommer med et forslag, der samles sammen af læreren. Men I kan kun indsende et svar pr. klasse.

Svaret og navnet på skolen og klassen sendes til undervisning@msj.dk inden den 8. juni 2020.

Blandt de rigtige svar trækker vi lod om et gratis forløb for hele klassen på et af vores besøgssteder efter eget valg, når corona-nedlukningen er ovre.

Hent collagen lige her

Med venlig hilsen

De syv museumsformidlere i Museum Sønderjylland
Arne, Bente, Lars, Helle, Rejhan, Lars og Merete

 

Kontakt

Vil du vide mere GENERELT om museets undervisningstilbud på et af vores 10 udstillingssteder  så kontakt os på:

undervisning@msj.dk
eller Merete Essenbæk  tlf. 65 37 07 71.

så finder vi et tilbud der passer præcist til dig og dine elevers behov for læring, fordybelse og oplevelse.

Generelt om museets undervisningstilbud og enhedens opgaver

Merete Essenbæk

Enhedsleder, Uddannelse og læring

65 37 07 71 mees@msj.dk