fbpx
Undervisning for børn og unge

Undervisning for børn og unge

Undervisningstilbud

På Museum Sønderjylland kan elever og lærere deltage i  autentisk, lærerig og relevant museumsundervisning inden for vores fire fagområder: arkæologi, kulturhistorie, kunst og naturhistorie.

Læs om vores undervisningstilbud øverst på siden.

Find den kategori  og det emne du søger og læs mere om lige netop det tilbud som passer jer. Kontakt os på tilmeldingsfomularen, som findes under hvert tilbud,  så finder vi sammen en dato for jeres besøg.

Hvor findes vi?

Undervisningen foregår på og i relation til vores 10 museer, der ligger spredt over hele Sønderjylland. Undervisningen tager udgangspunkt i  museernes samlinger, udstillinger og forskning. Nogle af vores undervisningstilbud foregår også i de sønderjyske kultur-, kunst- og naturmiljøer f.eks. på  arkæologiske udgravninger, i byrummet eller i naturen.

I får adgang til læringsmiljøer og undervisningsfaciliteter med nær kontakt til de originale genstande, som ikke findes på jeres egen skole.

 

Hvem er vi?

Vi tilbyder undervisningsforløb, aktiviteter og events til daginstitutioner, grundskole og ungdomsuddannelser, ligesom studerende fra videregående uddannelser er meget velkomne til at bruge vores faciliteter. I tilknytning til undervisningsforløb arrangeres der efter ønske og ad-hoc lærerkurser.

Vi samarbejder med jer om undervisning i regi af  ”Den åbne Skole”. Sammen skaber vi en historisk bevidsthed inden for kultur, kunst eller natur.

Alle tilbud har en dialogbaseret form med vægt på elevernes aktive deltagelse og egen undring. Undervisningen tilrettelægges, så pædagogiske læreplaner for førskole, læringsmålene i Fælles Mål for folkeskolen og de faglige mål i gymnasiets læreplaner kan opfyldes.

Men vi har også en bred paletter af undervisning og aktiviteter, der er almen dannende, fordi vi mener, de er vigtige og interessante i forhold til vores samlinger og udstillinger og ikke mindst elevernes personlig og faglige udvikling.

Til de fleste forløb er der udviklet undervisningsmateriale, I kan arbejde med før og efter besøget. Andre forløb tilrettelægges som museumsundervisning og værkstedsoplevelser, der kan inspirere lærere, børn og unge, mens de er på museet, og virke, når de er tilbage på undervisningsinstitutionerne.

Kontakt

Vil du vide mere om museets tilbud inden for særlige emner og perioder, kontakt os på følgende adresser:

Generelle henvendelser
undervisning@msj.dk

Arkæologi og forhistorie- stenalder til middelalder
Merete Essenbæk
E. mees@msj.dk
T. 65 370 771

Historie - middelalder til nutid
Arne Reggelsen
E. arre@msj.dk
T. 65 370 773

Kunst, kunsthistorie og billedskolen
Bente Sonne
E. beso@msj.dk
T. 65 370 772

Gram Lergrav, naturhistorie og pælæontologi
Lars Petersen
E. lape@msj.dk
T. 65 370 774

Generelt om museets undervisningstilbud og enhedens opgaver

Merete Essenbæk

Enhedsleder, Uddannelse og læring

65 370 771 mees@msj.dk