Undervisning for børn og unge

Undervisning for børn og unge

Uddannelse & Læring

På Museum Sønderjylland kan man opleve autentisk, lærerig og relevant museumsundervisning inden for vores fire fagområder: arkæologi, kulturhistorie, kunst og naturhistorie.

Undervisningen foregår på og i relation til vores ni museer, der ligger spredt over hele Sønderjylland (se kortet til højre), og den tager udgangspunkt i Museum Sønderjyllands samlinger, udstillinger og forskning. Nogle af vores undervisningstilbud foregår også i de sønderjyske kultur-, kunst- og naturmiljøer på eksempelvis arkæologiske udgravninger eller i naturen.

Hermed får I adgang til læringsmiljøer og undervisningsfaciliteter med nær kontakt til samlingernes originale genstande, som ikke findes på jeres egen skole. Med dette udgangspunkt kan vi tilbyde jer samarbejde om undervisning i ”Den åbne Skole”, så vi sammen skaber en historisk bevidsthed inden for kultur, kunst eller natur.

Vi tilbyder undervisningsforløb, aktiviteter og events til alle alderstrin fra førskole, grundskole og ungdomsuddannelser, ligesom studerende fra videregående uddannelser er meget velkomne til at bruge vores faciliteter. I tilknytning til undervisningsforløb arrangeres der indimellem særskilte læringskurser.

Alle tilbud har en dialogbaseret form med vægt på elevernes aktive deltagelse og egen undring. Undervisningen tilrettelægges, så pædagogiske læreplaner for førskole, læringsmålene i Fælles Mål for folkeskolen og de faglige mål i gymnasiets læreplaner kan opfyldes. Men vi tilbyder også undervisning og aktiviteter, der ikke er fokuseret på færdighedsmål, fordi vi mener, de er vigtige og interessante i forhold til vores samlinger og udstillinger, og fordi de har almendannende kvaliteter.

Til de fleste forløb er der udviklet undervisningsmateriale, I kan arbejde med før og efter besøget. Andre forløb tilrettelægges som museumsundervisning og værkstedsoplevelser, der kan inspirere lærere, børn og unge, mens de er på museet, og virke, når de senere er tilbage på undervisningsinstitutionerne.

Flere informationer
Specifikt om museets tilbud inden for særlige emner og perioder, kontakt os på følgende adresser:

  • Arkæologi og forhistorie fra sten- til middelalder & Historie fra middelalder til nutid: Merete Essenbæk, mees@msj.dk 65 370 771
  • Kunst, kunsthistorie og billedskolen: Bente Sonne, beso@msj.dk  65 370 772
  • Naturhistorie og Gramhavet: Lars Petersen lape@msj.dk 65 370 774

Generelt om museets undervisningstilbud og enhedens opgaver

Merete Essenbæk

Enhedsleder, Uddannelse og læring

65 370 771 mees@msj.dk