fbpx
Læringslaboratoriet på Bevaringscenter Sønderjylland

Læringslaboratoriet på Bevaringscenter Sønderjylland

Læs om vores store undervisningsprojekt

Nye naturvidenskabelige undervisningstilbud

Fra foråret 2023 udvikler og afprøver vi nye undervisningsforløb, hvor vi sætter fokus på metoder og undersøgelser inden for naturvidenskab, arkæologi og kulturhistorie. Forløbene er målrettet mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser. Forløbene bliver tilgængelige fra maj 2023 og i skoleåret 2023/2024 og de finder sted på det nye Bevaringscenter Sønderjylland.

Undervisningen kommer til at tage udgangspunkt i hands-on-aktiviteter i vores nyindrettede undervisningslokaler og i det udendørs læringslandskab sammen med museets konservatorer og formidlere. I undervisningen skal eleverne bl.a. arbejde med autentiske genstande, som de skal undersøge og måske tidsbestemme samt gøre sig tanker om, hvilke levevilkår mennesker har haft i de pågældende perioder genstandene stammer fra.

Vores undervisningsforløb kommer til at handle om dansk kulturarv og historie samt forskernes metoder.

Undervisningsforløbene bliver flerfaglige og fagene historie, dansk og alle de naturvidenskabelige fag indgår.

Eleverne skal være medskabere

I nogle forløb kommer eleverne selv til at indsamle det materiale og de oplysninger, som senere skal undersøges i laboratoriet. Det kan fx ske ved at slemme lerprøver fra Gram Lergrav for mikrofossiller, finde keramik og flint i soldemateriale fra MSJ´s arkæologiske udgravninger, gå med metaldetektor eller opmåle hustomter i Bevaringscenterets udendørs læringslandsskab.

Eleverne kommer til at identificere og analysere de fundne genstande eller indsamlede prøver ved hjælp af det moderne naturvidenskabelig udstyr og metoder, som vores forskere bruger.

De indsamlede analyser og resultater kan fx tolkes ved hjælp af et komparativt kildemateriale i form af udvalgte fagbøger, artikler eller kendte genstande.

Hvornår sker det?

Læringslaboratoriets undervisningstilbud udvikles fra begyndelsen af 2023 og der vil løbende komme nye forløb, som man kan melde sig til. Vi skal bruge testklasser fra mellemtrinet, udskoling og ungdomsuddannelserne, så hvis I har en ledig fagdag eller mulighed for kunne være i Rødekro 3-5 timer, så kontakt os på nedenstående mail.

Pris: Forløbene på Bevaringscenter Sønderjylland vil vare mellem 3 og 5 timer og er gratis for folkeskoler i skoleårene 2023/24 og 2024/25, der er beliggende i en af de fire sønderjyske kommuner. Derudover er bustransporten tur/retur for 10 skoler fra hver kommune venligst støttet af Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg.

Tilmelding: Fra januar 2023 kan man tilmelde sin klasse på undervisning@msj.dk.

De 6 dogmeregler

Vi har fremsat seks dogmeregler, som skal understøtte vores undervisning og sætte elevernes egne iagttagelser, oplevelser og aktiviteter i fokus. Dogmereglerne skal være med til at give Bevaringscenter Sønderjylland et særkende og være et formidlingsmæssigt varemærke.

Vores undervisning skal kunne åbne en faglighed og verden, som befinder sig uden for skolen og som eleverne ikke selv vil finde i en traditionel undervisningssituation. Vores undervisning afspejler den måde man anvender forskellig praksis og faglighed på i den museale verden som fx i arkæologiske udgravninger, røntgenundersøgelser af genstande, præparation af fossiler eller konservering af malerier. Det betyder, at vi vil skabe undervisningsforløb, hvor eleverne i fællesskab simulerer eller udfolder en meningsfuld praksis.

Du kan læse de seks dogmeregler her.

Projektet Læringslaboratoriet er støttet økonomiske af følgende fonde og bevillinger

Gennemførte projekter

I perioden 19. april - 30. juni 2022 gennemførte vi forprojektet "Skolen og Museet - lærerrollen i et eksternt læringsmiljø", der blev støttet af:

Få nyheder før alle andre

Modtag mails om nye udstillinger, foredrag og spændende aktiviteter. Museum Sønderjylland byder på en verden af oplevelser inden for kunst, historie, naturvidenskab og arkæologi.

    Denne formular bruger cookies. Du er nødt til at acceptere marketing cookies for at bruge den.