fbpx
Læringslaboratoriet på Bevaringscenter Sønderjylland

Læringslaboratoriet på Bevaringscenter Sønderjylland

Læs om vores store undervisningsprojekt

Nyt naturvidenskabeligt undervisningstilbud

I foråret og sommeren 2022 udvikler og afprøver vi nye undervisningsforløb, hvor vi sætter fokus på metoder og undersøgelser inden for naturvidenskab, arkæologi og kulturhistorie. Forløbene er målrettet mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser. Forløbene bliver tilgængelige fra skoleåret 2022/2023 og de finder sted på vores nye Bevaringscenter Sønderjylland.

Undervisningen tager udgangspunkt i hands-on-aktiviteter i særlige undervisningslokaler og i det udendørs læringslandskab sammen med museets konservatorer og formidlere. I undervisningen får eleverne bl.a. autentiske genstande i hænderne. Dem skal de undersøge og tidsbestemme samt gøre sig tanker om, hvilke levevilkår mennesker har haft i de pågældende perioder genstandene stammer fra.
Forløbene handler om dansk kulturarv og historie samt forskernes metoder. Gennem undervisningen bliver eleverne i stand til at undersøge, analysere og forstå hvor genstandene stammer fra og hvad de har været anvendt til.

Eleverne er medskabere

Eleverne selv indsamle det materiale, som senere skal undersøges i Laboratoriet. Det sker fx ved at slæmme jordprøver for makrofossiller, finde keramik og flint i soldemateriale fra arkæologiske udgravninger, gå med metaldetektor og opmåle hustomter i Bevaringscenterets udendørs læringslandsskab.

Efterfølgende skal eleverne identificere og analysere de fundne genstande eller indsamlede prøver ved hjælp af det moderne naturvidenskabelig udstyr som er magen til det forskerne bruger.

Afslutningsvis skal alle de indsamlede analyser og resultater tolkes ved hjælp af et komparativt kildemateriale i form af udvalgte fagbøger, artikler eller kendte genstande.

Hvornår sker det?

Læringslaboratoriets undervisningstilbud udvikles i april- juni 2022 og testes gennem prøveforløb med danske og tyske skoleklasser.

Hvornår: I skoleåret 2022/2023 udbydes der 60 forløb til grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Forløb: Der vil være fem forløb at vælge imellem. Èt forløb til mellemtrinnet, to til udskolingen, og to til ungdomsuddannelserne.

Pris: Forløbene vil vare mellem 3 og 5 timer og har en enhedspris på 500 kr. pr klasse. Derudover er der i projektet afsat midler til at skolerne kan få betalt transporten til Bevaringscenter Sønderjylland i Rødekro.

Tilmelding: Fra maj/juni 2022 kan man tilmelde sin klasse på undervisning@msj.dk.

De 6 dogmeregler

Undervisningsforløbene er flerfaglige og fagene historie, dansk og flere af de naturvidenskabelige fag indgår.

Vi har fremsat seks dogmeregler, som skal understøtte vores undervisning og sætte elevernes egne iagttagelser, oplevelser og aktiviteter i fokus. Dogmereglerne skal være med til at give Bevaringscenter Sønderjylland et særkende og et formidlingsmæssigt varemærke.

Du kan læse de seks dogmeregler her.

Projektet Læringslaboratoriet er støttet økonomiske af følgende fonde og bevilliger

Få flere oplysninger om undervisningsprojektet

Merete Essenbæk

Enhedsleder, Uddannelse og læring

65 37 07 71 mees@msj.dk