fbpx
Hvad indeholder Genforeningsbussen?

Hvad indeholder Genforeningsbussen?

Hvad indeholder Genforeningsbussen 2020?

Historie / samfundsfag:     

Monarkiernes og imperiernes fald 1914-1918. Historiske grænser over for afstemningsgrænser. Vi analyserer og diskuterer danske og tyske afstemningsplakater fra 1920. Stemte folk    med hovedet, med hjertet eller med maven?

Samfundsfag:    

Hvad betød grænsedragningen for det enkelte menneske? Borgernes pligter og rettigheder, menneskers og varers bevægelse, smugleri og grænsehandel, sprogbarrierer, mindretal og flertal, forskelle og ligheder mellem livet nord og syd for grænsen dengang og i dag.

Matematik:   

Var grænsen retfærdig? Bearbejdning af afstemningsresultaterne – mytedannelser omkring afstemningen. Kunne vi have fået Flensborg med?

Tysk:                          

Hvad betød 1920 tyskerne? Vi undersøger, hvad Genforeningen betød for det dansk-tyske naboforhold. Tyskland oplevede sin store genforening i 1990. Vi diskuterer forskelle og ligheder.

Stor kunst eller tyk valgflæsk?  1920’erne og 1930’erne var plakatkunstens glansperiode. Vi analyserer og diskuterer danske og tyske afstemningsplakater. Hvilke virkemidler bruges, og hvad vil afsenderen opnå: Sammenligning med nutidige valgplakater fra ind- og udland.