fbpx
Ny leder til kunstenheden

Ny leder til kunstenheden

Tine Blicher-Moritz enhedsleder for kunst

Ny leder af Museum Sønderjyllands kunstenhed

Den 44-årige kunsthistoriker Tine Blicher-Moritz er netop tiltrådt stillingen som leder af kunstenheden i Museum Sønderjylland. Tine Blicher-Moritz har været museumsinspektør ved Ny Carlsberg Glyptotek og senest kulturchef på Nordatlantens Brygge i København. Det er en bredt favnende kunsthistoriker, en erfaren projektleder og en engageret kunstformidler, der flytter ind på kontoret på Kunstmuseet i Tønder.

 

Museum Sønderjylland har store planer på kunstområdet. Udstillingerne skal trække flere besøgende til museerne, og i Tønder og Aabenraa skal der skabes rum for ambitiøs og nyskabende formidling af henholdsvis Hans J. Wegners verdensberømte møbeldesign og Franciska Clausens fascinerende avantgardekunst. Derfor er det afgørende for Museum Sønderjylland, at stillingen som enhedsleder nu besættes af den rigtige profil.

 

Tine Blicher-Moritz er født og opvokset i Jelling og har familie og rødder i Sønderjylland, men hun har været vidt omkring i studieårene og karrieren. Hun er mag.art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet med speciale i nederlandsk grafik; hun har studeret fransk sprog og kultur ved Université de Bourgogne i Dijon og kunsthistorie ved Rijksuniversiteit Leiden, Holland.

 

I 2003 blev hun fastansat som museumsinspektør ved Ny Carlsberg Glyptotek, indtil hun i 2012 blev kulturchef ved Nordatlantens Brygge i København, hvor hun var ansvarlig for programlægning og kuratering af udstillingerne med fokus på kunst i Norden. Fra 2008 til 2010 var hun desuden medlem af Det Kunstfaglige Råd under Kulturstyrelsen, der blandt andet evaluerer de statsanerkendte kunstmuseer og bevilger penge til museernes indkøb og formidling. Den stærke forankring i den danske museumsverden og udsynet til verden var afgørende for valget af Tine Blicher-Moritz, siger direktør Henrik Harnow:

 

”Tine kommer til at spille en nøglerolle i det udviklingsarbejde, der nu skal i gang. Vi har lagt en ambitiøs strategi for, hvordan vores to museer skal udvikle sig i de kommende år, og med Tine på holdet får vi den faglige gennemslagskraft, der sætter os i stand til at realisere det, vi drømmer om. Tine har erfaringer fra udlandet og har været med til at udvikle store visioner og følge dem til dørs, og hun har været med i de sammenhænge, hvor ambitionsniveauet for museumsarbejde i Danmark fastlægges. Det er værdifuldt for os”, siger Henrik Harnow.

 

Grænselandet byder på særlige perspektiver i arbejdet med kunsten – også fordi det er i mødet med naboerne, at man kan pege på forskelle og ligheder. At få disse muligheder trukket frem og tydeliggjort for publikum er en væsentlig motivation for den nye enhedsleder:

 

”Det er et perspektiverende, oplysende og ofte overraskende spejl, der gør os klogere på os selv og hinanden. Kunstsamlingerne i Aabenraa og Tønder har virkelig gode potentialer for at belyse disse naboskaber og grænselandsperspektiver mod både nord og syd - fra lokalt til internationalt niveau, og det glæder jeg mig til at arbejde videre med”, siger Tine Blicher-Moritz.

 

Tine Blicher-Moritz bor i øjeblikket på Frederiksberg i København, men på længere sigt er det planen at rykke tættere på arbejdspladsen.

 

 

Fakta:

 

  • Tine Blicher-Moritz er 44 år, gift og har tre skolesøgende børn.

 

  • Hun tiltrådte stillingen som leder af kunstenheden i Museum Sønderjylland den 1. november 2020 med fast arbejdssted på Kunstmuseet i Tønder.

 

  • Kunstenheden omfatter både Kunstmuseet i Tønder og Brundlund Slot. I alt omfatter kunstenheden fire kunstfaglige medarbejdere, en administrativ medarbejder samt en post.doc-stipendiat.

 

  • Kunstenheden er organiseret i afdelingen Viden & Samlinger, der i øvrigt omfatter arkæologi, konservering, historie, palæontologi og Uddannelse & Læring.

Få nyheder før alle andre

Modtag mails om nye udstillinger, foredrag og spændende aktiviteter. Museum Sønderjylland byder på en verden af oplevelser inden for kunst, historie, naturvidenskab og arkæologi.

    Denne formular bruger cookies. Du er nødt til at acceptere marketing cookies for at bruge den.