fbpx
Arkæologi

Arkæologi

Enheden har ansvaret for al arkæologisk virksomhed i de fire sønderjyske kommuner samt – efter aftale med Museet på Koldinghus - i Kolding Kommune.

Enheden har til huse i Haderslev – på henholdsvis Dalgade 7 og Lindedal 17c.

Udgravningerne

Enheden udfører undersøgelser og gennemfører forskning inden for samtlige arkæologiske perioder, fra ældste stenalder til nyere tid. Enhedens medarbejdere dækker derfor rent fagligt alle arkæologiens hovedperioder.

Det arkæologiske arbejde omfatter arkivalsk kontrol af alle byggeprojekter i området, samt udførelsen af prøvegravninger og egentlige udgravninger for at redde fortidsminder, der er i fare for at blive ødelagt ved anlægsarbejder og lignende.

Enheden udfører i gennemsnit mellem 60 og 120 arkæologiske prøvegravninger og udgravninger om året.

Enheden fører desuden på Slots- og Kulturstyrelsens vegne kontrol med de fredede fortidsminder samt beskyttede sten- og jorddiger i de samme fem kommuner.

Desuden modtager enheden detektorfund fra alle fem kommuner og samarbejder tæt med Nationalmuseet om indsamling og aflevering af genstande til danefæ-vurdering. I denne og i andre sammenhænge samarbejder den arkæologiske enhed med Sønderjyllands Amatørarkæologer.

Forskning og formidling

Alt dokumentationsmateriale vedr. enhedens udgravninger opbevares i arkiverne i Haderslev, hvor også de arkæologiske samlinger indtil videre befinder sig. Dette materiale danner grundlaget for enhedens forskning og formidling.

Igennem det arkæologiske arbejde skaber enheden grundlaget for enhver form for formidling af den sønderjyske forhistorie og leverer væsentlige bidrag til fortællingen om Sønderjylland i middelalder, renæssance og nyere tid.

Formidlingen foregår gennem den permanente arkæologiske udstilling i Haderslev, særudstillinger, formidlingstavler forskellige steder i Sønderjylland, rundvisninger, foredrag, åbent-hus arrangementer på udgravninger samt på forskellige digitale platforme.

Desuden leverer enhedens medarbejdere artikler til forskellige populærvidenskabelige tidsskrifter som f.eks. Skalk, Sønderjysk Månedsskrift og lokalhistoriske årbøger.

Enhedens medarbejdere deltager i nationale og internationale forskningssammenhænge på mange niveauer og publicerer i både nationale og internationale tidsskrifter. Desuden udgiver enheden i samarbejde med universitetet i Kiel og det arkæologiske museum på Gottorp Slot det fagfællebedømte tidsskrift Arkæologi i Slesvig – Archäologie in Schleswig.

Nyttige links

Enhedens udgravningsberetninger kan findes på Historisk Atlas

Enhedens udgravningsberetninger findes også i den nationale database over fortidsminder

Enhedens genstande er registreret i Museernes Samlinger

Spændende historier om fortidsminder og udgravninger i Sønderjylland - Oldtidsglimt

Vil du selv prøve at foretage en udgravning? Prøv spillet ”Jeg er arkæolog

Kontakt til Arkæologisk vurdering af byggeplaner eller danefæ

Spørgsmål til enheden?

Lennart S. Madsen

Enhedsleder, Arkæologi

65 37 08 11 lema@msj.dk

Få nyheder før alle andre

Modtag mails om nye udstillinger, foredrag og spændende aktiviteter. Museum Sønderjylland byder på en verden af oplevelser inden for kunst, historie, naturvidenskab og arkæologi.

    Denne formular bruger cookies. Du er nødt til at acceptere marketing cookies for at bruge den.