fbpx
Baggrund og historie

Baggrund og historie

Museum Sønderjylland er et af Danmarks største museer og dækker et ansvarsområde så bredt som kulturhistorie, kunsthistorie og naturhistorie for hele Sønderjylland, dvs. området mellem Kongeåen og den dansk-tyske grænse. Museet varetager den arkæologiske virksomhed i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner samt i Kolding Kommune.

Museum Sønderjylland er et statsanerkendt museum, etableret 1. januar 2006 som en fusion mellem hidtil selvstændige, statsanerkendte museer (Tønder Museum, Sønderjyllands Kunstmuseum, Midtsønderjyllands Museum, Haderslev Museum, Aabenraa Museum, Institut for Sønderjysk Lokalhistorie, Kunstmuseet på Brundlund Slot og Museet på Sønderborg Slot). En væsentlig del af disse blev drevet af Sønderjyllands Amt frem til kommunalreformen i 2007, som opløste de hidtidige amter.

Museet modtager i dag statstilskud efter museumsloven fra Slots- og Kulturstyrelsen, som er museets hovedtilskudsyder. Museum Sønderjylland har desuden et tæt forhold til sine øvrige tilskudsydere, de sønderjyske kommuner Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Museets tilskud fra de fire kommuner modtages på grundlag af en fireårig økonomiaftale, der netop er indgået for perioden 2018-21. Museum Sønderjylland er en selvejende institution med egen bestyrelse.

Museets bestyrelse har den 2. oktober 2017 vedtaget en ny mission og vision samt strategi for årene 2018-25. Strategien kan downloades fra hjemmesiden.

Mission

Museum Sønderjylland skal inden for museets ansvarsområde indsamle, bevare og registrere, forske i og formidle kultur-, kunst – og naturhistorie fra de tidligste tider til i dag i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv og gøre historien tilgængelig, aktuel og væsentlig for så mange som muligt. Museum Sønderjyllands aktiviteter skal skabe viden og bevidsthed om Sønderjyllands særlige rolle som kulturbro og grænseland.

Vision 2025

Museum Sønderjylland er kendt som et museum for alle, for høj kvalitet i løsningen af museumsopgaverne og for varierede, udfordrende og engagerende udstillinger og aktiviteter. Museum Sønderjylland er kendt og værdsat af sønderjyder og af gæster og samarbejdspartnere i ind- og udland som en vedkommende, aktuel kulturinstitution, der er attraktiv at besøge og samarbejde med.

Museet er i 2025 kendetegnet ved:

 • At fremstå og arbejde som ét museum, der driver en række højtprofilerede museer, udstillingssteder og kulturmiljøer
 • Kvalitetstilbud til alle aldersgrupper og målgrupper, herunder skoler og uddannelsesinstitutioner
 • Stor synlighed og fokus på en god museumsoplevelse
 • Et væsentligt forøget besøgstal
 • Målrettet, aktiv indsamling og supplering af museets vigtige samlinger
 • Tidssvarende magasinering af den sønderjyske kulturarv
 • Anerkendt af borgere, kommuner og stat for god forvaltning i arbejdet med og sikringen af den sønderjyske kulturarv
 • Original forskning på højt niveau
 • Dynamisk arbejdsplads, præget af engagement og god trivsel
 • Økonomisk, driftsmæssigt og organisatorisk en veldrevet og stabil virksomhed med en væsentlig forbedret indtjening

Museum Sønderjylland beskæftiger ca. 150 medarbejdere, periodevis flere ved stor arkæologisk aktivitet. Medarbejderne har arbejdssted spredt ud over det sønderjyske område på de forskellige lokaliteter. Museets nye enhedsorganisation fra 1. januar 2018 styrker samarbejdet på tværs af det geografiske ansvarsområde og de fire kommuner. Museets administration er placeret i Haderslev.

Museet driver en række museer, besøgssteder og kulturmiljøer i hele Sønderjylland:

Få nyheder før alle andre

Modtag mails om nye udstillinger, foredrag og spændende aktiviteter. Museum Sønderjylland byder på en verden af oplevelser inden for kunst, historie, naturvidenskab og arkæologi.

  Denne formular bruger cookies. Du er nødt til at acceptere marketing cookies for at bruge den.