fbpx
Er du landmand eller skovbruger?

Er du landmand eller skovbruger?

Er du landmand eller skovbruger?

Som landmand eller skovbruger skal man være opmærksom på, at museumsloven skelner mellem byggeri og dyrkning. Ved byggeri henvises til afsnittet ”Skal du bygge eller planlægger du et anlægsarbejde?” her på hjemmesiden. Ved normal dyrkning gælder lempeligere regler:
Der gælder nemlig særlige regler for udgravning af fortidsminder, der findes i forbindelse med normal eller uændret landbrugs- og skovdrift.

Hvis en landmand f.eks. pløjer på sten i en overpløjet gravhøj ude på marken, og det af dyrkningsmæssige hensyn er nødvendigt at fjerne stenene, er det Kulturstyrelsen, der skal betale den arkæologiske udgravning af fundet. Det samme er tilfældet, hvis man ved arbejde i skoven finder en gravhøj, gravurner eller lignende. Hverken landmanden eller skovbrugeren har udgifter til en sådan undersøgelse, men må selvfølgelig tolerere det arkæologiske arbejde.
Skal du plante ny skov med statstilskud og vil dybdepløje (reolpløje), gælder der særlige regler. Naturstyrelsen betaler her for en arkæologisk forundersøgelse. Findes der væsentlige fortidsminder skal disse så vidt muligt friholdes for dybdepløjning og i visse tilfælde også for tilplantning.

Se nærmere her.

Nogenlunde de samme regler gælder for plantning af læhegn med tilskud. Læs brochuren om læhegn.

Ved skovrejsning/læhegn uden statstilskud, hvor der foretages reolpløjning, eller dybdepløjning/stenstrengslægning/grubning af landbrugsjorder bør man kontakte museet for at bede om en udtalelse om risikoen for at støde på fortidsminder. Der kan blive tale om at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse (læs nærmere om forundersøgelser i afsnittet ”Skal du bygge eller planlægger du et anlægsarbejde?” her på hjemmesiden).

Husk på, at dybdepløjning, reolpløjning, stenstrengslægning og grubning normalt ødelægger alle fortidsminder totalt. Enestående fortidsminder kan derved gå tabt bare ved en enkelt pløjning, der går dybere end normalt. Hvad dine forgængere på gården eller i skoven har passet på i århundreder kan ødelægges for altid på et par timer!

Se yderligere side 6-7 i Slots- og Kulturstyrelsens brochure ”Sikring af fortidsminder”.

Museet er gerne behjælpelig med besvarelse af yderligere spørgsmål på 74 52 75 66. Man kan også henvende sig skriftligt på adressen: planer@msj.dk
Er der tvivlsspørgsmål afgøres disse af Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs videre...

Lennart S. Madsen

Enhedsleder, Arkæologi

65 37 08 11 lema@msj.dk

Få nyheder før alle andre

Modtag mails om nye udstillinger, foredrag og spændende aktiviteter. Museum Sønderjylland byder på en verden af oplevelser inden for kunst, historie, naturvidenskab og arkæologi.

    Denne formular bruger cookies. Du er nødt til at acceptere marketing cookies for at bruge den.