fbpx
Danefæ

Danefæ

Danefæ er Herreløst Gods

Danefæ er en gammel dansk betegnelse for herreløst gods. Allerede i henhold til middelalderens lovgivning tilhørte sådant gods kongen. I dag tilhører det staten repræsenteret ved Nationalmuseet. Danefæ-lovgivningen er indarbejdet i museumslovens kapitel 9, sammen med reglen om danekræ fra 1989.

Danefæ er genstande fra fortiden, som er fundet i Danmark. Foruden genstande af ædelmetal er en lang række andre genstandstyper danefæ. Fundene er som regel fra forhistorisk tid eller middelalderen, men genstandene skal blot være ældre end 100 år for at være danefæ. Yngre fund er hittegods.

Nationalmuseet har det overordnede ansvar for Danefæ-ordningen, og alle genstande, der er erklæret danefæ, tilhører Nationalmuseet.

Hvad er Danefæ?

Se en liste over genstandstyper, der normalt erklæres som danefæ på Nationalmuseets hjemmeside.

Hvor går jeg hen med Danefæ?

Finder du danefæ kan du aflevere det på Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev, som sender genstanden videre til Nationalmuseet til danefæbedømmelse. Man kan også selv aflevere danefæ direkte på Nationalmuseet. Læs her!

Er der tale om ædelmetaller, indeholder danefægodtgørelsen metallets værdi samt en findeløn. Ellers er der kun tale om findeløn. Findelønnens størrelse er delvist afhængig af, om man har behandlet fundet ordentligt (dvs. ikke selv renset og pudset på det), straks har henvendt sig til museet og har husket at registrere fundstedet, så man kan genfinde det. Læs mere her!

Er du i tvivl, om en genstand er danefæ, må du meget gerne kontakte museet på 65 370 801. Du kan også fremsende et billede på: danefae@msj.dk så kigger vi på det.

Det er aldrig for sent

Der er ingen forældelse for danefæ, og finder du danefæ i en kommodeskuffe, skal disse også afleveres, og der udbetales danefægodtgørelse.

Metaldetektoren gør fund

I de seneste år er langt hovedparten af danefæ-fund gjort med metaldetektor. Da metaldetektoren for alvor kom frem i løbet af 1980´erne, var arkæologerne meget skeptiske over for brugerne, men dette er med årene gjort til skamme. I dag samarbejder mange detektorførere med de lokale museer, og får derfor ofte opgaver med detektorafsøgninger for de lokale museer.

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev samarbejder med foreningen Sønderjyllands Amatørarkæologer. Går man med metaldetektor, kan man ved at blive medlem af foreningen få et dokument fra museet, der viser overfor lodsejere og andre, at man samarbejder med museet og overholder de gældende regler for at gå med detektor.

HUSK: Det er forbudt at gå med detektor på fredede fortidsminder og i statsskovene. For at undgå konflikter med private jordejere, bør detektorførerne have tilladelse fra lodsejer til afsøgningen.

Går du med detektor er du meget velkommen til at henvende dig til Arkæologi Haderslev på tlf. 74 52 75 66 eller på mail: danefae@msj.dk

Du kan også henvende dig direkte til Sønderjyllands Amatørarkæologer.

Hvad sker der med Danefæ?

Genstanden vil, hvis den erklæres som danefæ, komme til at tilhøre Nationalmuseet. De har dog i de senere år været meget liberale med hensyn til at uddeponere danefæ til det lokale museum, hvor genstanden er fundet. Hvis et stykke danefæ derfor indsendes til Nationalmuseet via Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev vil vi normalt - sammen med indsendelsen - anmode om at få genstanden uddeponeret efter endt danefæ-behandling. På den måde kan man sikre, at genstanden kan komme til at indgå i samlingen, og eventuelt i udstillingen, i Haderslev.

Pjece om Danefæ

Nationalmuseets pjece "Hvad er Danefæ?" kan fås gratis på Arkæologi Haderslev, men kan også læses direkte her.

Danekræ

Inspireret af loven om danefæ indførtes i 1989 begrebet ”danekræ” som betegnelse for jordfundne naturskabte genstande af enestående naturhistorisk værdi. Ligesom danefæ tilhører danekræ staten og skal afleveres til et af statens naturhistoriske museer (f.eks. Zoologisk Museum og Geologisk Museum).
Læs om danekræ-ordningen her!

Danekræ fundet i Syd- og Sønderjylland afleveres på Naturhistorie & Palæontologi i Gram.

Lovteksten om Danefæ findes her.

Læs videre...

Lennart S. Madsen

Enhedsleder, Arkæologi

65 37 08 11 lema@msj.dk

Få nyheder før alle andre

Modtag mails om nye udstillinger, foredrag og spændende aktiviteter. Museum Sønderjylland byder på en verden af oplevelser inden for kunst, historie, naturvidenskab og arkæologi.

    Denne formular bruger cookies. Du er nødt til at acceptere marketing cookies for at bruge den.