fbpx
Fund af fortidsminder

Fund af fortidsminder

Er du stødt på et fortidsminde?

Hvis der er formodning om fund af et fortidsminde SKAL MAN – i henhold til museumsloven - straks indstille det arbejde, der berører fortidsmindet, og tilkalde museet.

Hvis du bor i en af kommunerne Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder eller Aabenraa skal du kontakte Arkæologi Haderslev på tlf.: 65 370 801

Er fundet gjort i andre kommuner end ovenstående – kan du finde det rigtige museum på følgende oversigt over arkæologiske museer i Danmark.

Museet vil hurtigst muligt besigtige fortidsmindet og i samarbejde med Kulturstyrelsen beslutte, om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse.

Hvad er et fortidsminde?

Den officielle definition findes i museumslovens § 27 og lyder således: ”Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt”.

Begrebet et fortidsminde omfatter stort set alle anlæg som stolpehuller, gruber, ildsteder, grave, bygningsdele og bygningsfundamenter m.m., der findes i jorden og som er mere end 100 år gamle.

En del fortidsminder (bopladser etc.) vil ofte kunne ses som mørke pletter i undergrunden eventuelt indeholdende potteskår, sten, mængder af trækul m.m.

Gravhøje giver sig tit til kende ved sten, der enten har været en del af stenpakningen over højen eller af randstenskæden.

Gravpladser giver sig ofte til kende ved knoglerester, brændte knogler, urner i små nedgravninger, eller ved aflange, ca. 2 m x 0,60 m lange mørke nedgravninger i undergrunden.

Middelalderlige kulturlag i de gamle købstæder giver sig ofte til kende ved tykke jordlag, der er helt sorte af trækul, ved bevarede konstruktioner i træ, sten på række, store mursten kaldet munkesten og mange lerkarskår.

Nogle gange kan løsfundne genstande som eksempelvis fundet af en flintøkse, en samling flinteafslag, en koncentration af potteskår, en kværnsten, dele af munkesten eller gammelt egetømmer ved en å tyde på, at der ligger et fortidsminde i nærheden.

Er du i tvivl, så lad hellere en arkæolog afgøre det!

Museet er under alle omstændigheder interesseret I alle oplysninger om fortidsminder. Disse oplysninger er alle en brik – måske endda en meget vigtig brik – til fortællingen om vore forfædres liv, hvad enten det er I ældre stenalder, I vikingetiden eller I midten af 1800-tallet. Så tøv ikke med at ringe - det koster ikke noget!

Læs videre...

Lennart S. Madsen

Enhedsleder, Arkæologi

65 37 08 11 lema@msj.dk

Få nyheder før alle andre

Modtag mails om nye udstillinger, foredrag og spændende aktiviteter. Museum Sønderjylland byder på en verden af oplevelser inden for kunst, historie, naturvidenskab og arkæologi.

    Denne formular bruger cookies. Du er nødt til at acceptere marketing cookies for at bruge den.