fbpx
Er du råstofudvinder?

Er du råstofudvinder?

Museets Anbefaling

Museet anbefaler, at du, som råstofindvinder, tager imod et tilbud fra museet om at få foretaget en forundersøgelse (læs nærmere om forundersøgelser i afsnittet ”Skal du bygge eller planlægger du et anlægsarbejde? her på hjemmesiden). Dermed sikrer du dig imod pludseligt at støde på fortidsminder under indvindingen. Dette vil ofte indebære en kostbar indstilling af indvindingen, mens museet graver fortidsmindet ud.

Museets anbefalinger vil normalt stå i indvindingstilladelsen, eller du vil have modtaget dem direkte i et brev.

Hvis der dukker fortidsminder op ved en forundersøgelse, kan du vælge at ændre indvindingen, så fortidsminderne berøres mindst muligt. Du kan helt undlade at indvinde råstof i det område, hvor der er fortidsminder, så der ikke bliver udgifter til en arkæologisk undersøgelse overhovedet.

Men du kan også vælge at lade fortidsminderne undersøge i god tid inden råstofindvindingen når til dem, således at dit arbejde ikke forsinkes.
Den arkæologiske undersøgelse skal betales af råstofindvinderen, men efter et af Kulturstyrelsen godkendt budget.

Museet skal umiddelbart efter en forundersøgelse skriftligt oplyse dig om, hvorvidt der findes fortidsminder på arealet, og om deres nøjagtige placering.

Du kan efterfølgende anmode museet om at udarbejde et budget for en udgravning af fortidsminderne.

Forundersøgelser på råstofområder kan foretages etapevis, som det passer bedst ind i din planlægning, og du kan selv stille maskinkraft (gravemaskine med rabatskovl) og skurvogn til rådighed for at mindske udgifterne.

Hvorfor vælge at få foretaget en forundersøgelse?

  • - Du får på et tidligt tidspunkt en vurdering af risikoen for tilstedeværelsen af fortidsminder på indvindingsarealet.
  • - Du får samtidig et overslag over omkostningerne og tidsforbruget ved en arkæologisk undersøgelse.
  • - Du kan således på forhånd tage højde for ekstra tidsforbrug og udgifter som følge af arkæologiske undersøgelser.
  • - Forundersøgelsen kan desuden give dig mulighed for at tilrettelægge indvindingen, så evt. udgifter til arkæologiske undersøgelser mindskes eller helt undgås. I en del tilfælde vil det eksempelvis være muligt at undlade indvinding i et område med fortidsminder.
  • - Hvis museet i en forhåndsudtalelse eller efter en forundersøgelse har meddelt, at der ikke er risiko for at støde på fortidsminder på et areal, og der alligevel dukker fortidsminder op, er det Kulturstyrelsen, der skal betale for de nødvendige udgravninger.
  • - En forundersøgelse eller forhåndsudtalelse kan altså ses som en forsikring mod uforudsete udgifter til arkæologiske undersøgelser.
  • - Ved anmodning om et budget for en undersøgelse er det af betydning at oplyse anlægsomkostningerne, så Kulturstyrelsen kan vurdere muligheden for at få tilskud til undersøgelsen.

Se yderligere side 7 i Slots- og Kulturstyrelsens brochure ”Sikring af fortidsminder”.

Museet er gerne behjælpelig med besvarelse af yderligere spørgsmål på 74 52 75 66.
Man kan også henvende sig skriftligt på adressen: planer@msj.dk.

Lennart S. Madsen

Enhedsleder, Arkæologi

65 37 08 11 lema@msj.dk

Få nyheder før alle andre

Modtag mails om nye udstillinger, foredrag og spændende aktiviteter. Museum Sønderjylland byder på en verden af oplevelser inden for kunst, historie, naturvidenskab og arkæologi.

    Denne formular bruger cookies. Du er nødt til at acceptere marketing cookies for at bruge den.