fbpx

Et stærkt
Museum Sønderjylland i fremtiden

Lige nu arbejder Kulturministeren på en revision af museumsloven. I Museum Sønderjylland følger vi processen tæt og argumenterer løbende for, hvorfor et stærkt sønderjysk museumsvæsen er nødvendigt. For Sønderjylland, for Danmark og for den dansk-tyske grænseregion.

Forstå Museum
Sønderjylland

Nye modeller i
museumsreformen

Der er brug for nye modeller, hvis museumsreformen skal være retfærdig. Hvis en ny museumsreform skal indfri de politiske ambitioner, er det derfor nødvendigt at afsøge mulighederne for mere balancerede tilskudsmodeller.

Det udtaler direktør for Museum Sønderjylland Axel Johnsen i dette debatindlæg, og supplere med at da man i 2012 fjernede §16, var det med et ønske om at forenkle museumsloven. Konsekvensen blev dog, at fordelingen af museumsstøtten er blevet mindre gennemsigtig, hvilket går stik imod den nuværende regerings ønske om større gennemsigtighed.

Kulturmonitor, den 26. februar 2024

Valget om tilskud
til museer

En kommende museumsreform står for døren. Denne reform bringer forandringer i den tilhørende tilskudsordning.

Direktør for Museum Sønderjylland Axel Johnsen opfordrer i dette debatindlæg, at politikerne reserverer en del af tilskudsrammen, til fordeling til de opgaver, som man politisk vurderer bør løses på nationalt og internationalt niveau.

Altinget, den 2. februar 2024

Ekstra driftstilskud
på 4,5 mio. kr.

Regeringen fremlagde i dag finansloven for 2024.

Her er der afsat 4.5 mio. kr. til Museum Sønderjylland.

Det ekstra driftstilskud skal gå til genåbning og revitalisering af de tre museer, som måtte lukkes i efteråret 2022, da Museum Sønderjylland stod over for ekstraordinært store udgifter til energi.

Krisen betød, at Museum Sønderjylland måtte lukke Drøhses Hus i Tønder, Kulturhistorie Aabenraa og Cathrinesminde Teglværk ved Broager.

Åbent brev til kulturministeren

I et åbent brev til Kulturminister, Jacob Engel-Schmidt, påpeger de fire sønderjyske kommuner, Tønder, Haderslev, Sønderborg og Aabenraa, sammen med Museum Sønderjylland en urimelig ændring af Museum Sønderjyllands finansieringsgrundlag i fremtiden.

En museumsreform er på vej, og her har en arbejdsgruppe under Kulturministeriet kigget på de finansieringer, som museer i Danmark årligt modtager og på den baggrund lavet en anbefaling til den nye museumsreform.

Arbejdsgruppen har fremlagt modeller som, hvis de føres ud i livet, kan reducere Museum Sønderjyllands årlige tilskud fra 33,3 millioner kroner til enten 14,7 eller 7,3 millioner kroner alt efter den valgte model.

Det vækker stor ærgrelse i de fire sønderjyske kommuner og Museum Sønderjylland, som derfor har sendt et åbent brev til kulturministeren for at italesætte bekymringerne.

”Vi henvender os til dig som repræsentanter for en landsdel med en særlig identitet, med en særlig historie og med en særlig forpligtelse til at bygge bro – mellem dansk og tysk og mellem flertal og mindretal på begge sider af grænsen”, står der blandt andet i det åbne brev.

Ny kvalitetsvurdering

I 2015 gennemførte Slots- og Kulturstyrelsen en kvalitetsvurdering af Museum Sønderjylland.

Her fik museet besked på at rette op på en række forhold og overveje, om museet kunne organiseres på en anden måde.

I en helt ny kvalitetsvurdering får museet ros for at have skabt en slagkraftig organisation, have ryddet op i samlingerne og for at lave bedre udstillinger.

Staten bør tage
et medansvar

Det statslige tilskud til museerne følger ikke den generelle prisudvikling.

Derfor er Museum Sønderjyllands statstilskud udhulet med 20% siden 2010.

Det kan få store konsekvenser for formidlingen af danmarkshistoriens mest definerende begivenheder.

 

Jyllands-Posten, den 29. oktober

Foretræde for
Folketingets Kulturudvalg

Den 30. august 2023 havde museumsdirektør Axel Johnsen foretræde for Folketingets Kulturudvalg.

Du kan læse det indsendte notat samt bilag via nedenstående knapper.

 

Notat vedr. foretræde for Folketingets Kulturudvalg og oversigt over stats- og kommunale tilskud 2007-2024 indsendt den 10. august 2023

Fire gode
grunde til støtte

Kulturminister Jacob Engel-Schmidt har sat gang i en revision af Museumsloven, som regulerer den måde, det statslige tilskud til museerne fordeles på.

Ministeren har ved flere lejligheder udtalt, at den nuværende ordning er både uigennemskuelig og uretfærdig.

Museum Sønderjylland får 32,1 mio. kr. om året i statstilskud.

Det er omtrent lige så meget som Louisiana og Arken får.

Det kan muligvis være svært at gennemskue, så her kommer fire gode grunde til, hvorfor den danske stat støtter museerne i Sønderjylland:

 

Jydske Vestkysten Sønderborg, den 17. april 2023

Få nyheder før alle andre

Modtag mails om nye udstillinger, foredrag og spændende aktiviteter. Museum Sønderjylland byder på en verden af oplevelser inden for kunst, historie, naturvidenskab og arkæologi.

    Denne formular bruger cookies. Du er nødt til at acceptere marketing cookies for at bruge den.