fbpx
Istider og landskabet omkring os

Istider og landskabet omkring os

Målgruppe: Mellemtrin og udskoling

Sted: Gram Lergrav - Palæontologi, Lergravsvej 2, 6510 Gram

Fagområde: Natur/teknologi og geografi

Det danske og ikke mindst det sønderjyske landskab er i høj grad skabt af tidligere tiders istider og mellemistider. Her kan vi finde de fysiske spor efter gletsjernes påvirkning og vi undersøger hvilke mekanismer, der skabte landskabet, og ser på hvordan vi kan se spor af det i nutiden. Vi laver forsøg med isens kræfter og undersøger begreberne erosion og sedimentation og undersøger menneskenes udnyttelse af naturgrundlaget i nyere tid.

Varighed

1 time

Hvornår

Hele året, mandag - fredag kl. 9 - 15.

Pris

550 kr.

Deltagere

Max. 30 elever pr. gruppe.