fbpx
Naturhistorie og palæontologi

Naturhistorie og palæontologi

Gram: Fossiljagt i Gram Lergrav

Først gives en introduktion til, hvad et fossil er og hvorfor de kan findes lige her i Gram. Så klæder vi om, og går i gang med fossiljagten, hvor der i mindre grupper (3 - 5 pers.) udgraves efter fossiler i lergraven. Museets formidler hjælper med at vise, hvordan man bedst graver i og undersøger leret, og i fællesskab finder vi ud af, hvad der dukker op af den gamle havbund. Herefter bruger vi museets laboratorium til at identificere fundene og studere dem. Under forløbet lærer vi at gennemføre en feltundersøgelse og klassificere vores fund.
Bemærk: Aktiviteterne i lergraven kan ikke gennemføres ved sne, frost eller meget vådt føre.

Pris: 900 kr.
Deltagere: Max 30 elever pr. gruppe.

Varighed

2 - 3 timer

Sted

Gram Lergrav - Palæontologi, Lergravsvej 2, 6510 Gram

Hvornår

Januar - juni og august - december,
mandag - fredag kl. 9 - 15.

Fag

Natur/teknologi, biologi, geografi, naturgeografi.

Målgruppe

Daginstitutioner, grundskolen og ungdomsuddannelser.

Gram: Evolution

Vi bruger først Evolutionsstien til at få et overblik over de sidste knap 1 mia. års udvikling. Med udgangspunkt i informationerne fra Evolutionsstien og fundene på museet arbejder vi med nogle af de centrale spørgsmål i evolutionen. Bl.a. tager vi udgangspunkt i hvalernes udviklingshistorie, som er et godt eksempel på, hvordan tilpasning til et nyt miljø er foregået. Hermed får vi viden om hvilke faktorer, der har betydning for arters opståen og udvikling.

Pris: 450 kr.
Deltagere: Max. 30 elever pr. gruppe.

Varighed

1 time

Sted

Gram lergrav - Palæontologi, Lergravsvej 2, 6510 Gram

Hvornår

Hele året, mandag - fredag kl. 9 - 15.

Fag

Biologi og naturgeografi.

Målgruppe

Udskolingen og ungdomsuddannelser.

Gram: Istider, sten og landskabet omkring os

Det sønderjyske landskab er i høj grad skabt af tidligere tiders istider og klimaændringer. Vi ser bl.a. på hvilke mekanismer, der påvirker gletsjere og skaber landskabet, hvordan vi kan se spor af det i dag og laver selv forsøg med isens kræfter. Ved at identificere ledeblokke kan vi måske finde ud af, hvilken vej isen har taget ned over Skandinavien. Målet er, at vi får viden om og kan beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper.

Pris: 450 kr.
Deltagere: Max. 30 elever pr. gruppe.

Varighed

1 time

Sted

Gram Lergrav - Palæontologi, Lergravsvej 2, 6510 Gram

Hvornår

Hele året, mandag - fredag kl. 9 - 15.

Fag

Natur/teknologi, biologi, geografi og naturgeografi.

Målgruppe

Mellemtrinnet, udskolingen og ungdomsuddannelser.

Generelt om museets undervisningstilbud og enhedens opgaver

Merete Essenbæk

Museumsformidler

65 37 07 71 mees@msj.dk

Få nyheder før alle andre

Modtag mails om nye udstillinger, foredrag og spændende aktiviteter. Museum Sønderjylland byder på en verden af oplevelser inden for kunst, historie, naturvidenskab og arkæologi.

    Denne formular bruger cookies. Du er nødt til at acceptere marketing cookies for at bruge den.