fbpx
Kunst og kunsthistorie

Kunst og kunsthistorie

Aabenraa: Vilde valgplakater 1920-2019

Eleverne præsenteres for danske og tyske afstemningsplakater fra 1920 og danske valgplakater fra nutiden. Gennem dialog og diskussion omkring emnerne politik, propaganda, parti og passion skal der kigges nærmere på indhold, stil og udtryk. Hvilke virkemidler bruges, og hvad vil afsenderen opnå osv?
Efter gennemgangen er der værkstedsbesøg, hvor eleverne med udgangspunkt i afstemningsplakaterne skal fremstille deres egne plakater ved hjælp af forskellige teknikker og virkemidler.

Pris:  900-1350 kr -  OBS: Særlig aftale om gratis forløb for Aabenraa kommunes skoler.
Deltagere: Max. 30 elever pr. gruppe

Varighed

2-3 timer

Sted

 Kunstmuseet Brundlund Slot, Brundlund slot 1, 6200 Aabenraa 

 

Hvornår

15. august- 15. december 2020,
mandag - fredag kl 9 - 14.

Fag

Billedkunst, kunsthistorie, dansk, samfundsfag, historie, kulturarv og dannelse.

Målgruppe

Udskolingen og ungdomsuddannelser.

Materiale

Eftersendes ved tilmelding.

Aabenraa: Skulpturværksted

Forløbet er delt i to lektioner. I første del præsenteres eleverne for en analytisk tilgang til kunsten. Anden del indeholder en skabende tilgang til kunst. Der kan med underviseren aftales supplerende aktiviteter til før og efter besøget, som kan udføres i klassen.
Del 1: Skulpturpark
Museets skulpturpark er fyldt med abstrakt og figurativ sønderjysk billedhuggerkunst. Eleverne tages med ud i skulpturparken, hvor vi alt afhængig af klassetrin og behov leger og snakker os frem til en forståelse og oplevelse af den tredimensionelle udtryksform.
Del 2: Værksted
Modellering af et menneske eller et fabeldyr med hvid modellervoks på et billedhuggerstativ ud fra erfaringer og den viden, som eleverne har tilegnet sig i del 1.

Pris: Del 1: 450 kr. Del 2: 450 kr.
Deltagere: Max. 30 elever pr. gruppe
Bestilles gerne min. 14 dage før afvikling.

Varighed

1 - 2 timer, kan tilpasses efter behov.

Sted

 Kunstmuseet Brundlund Slot, Brundlund slot 1, 6200 Aabenraa 

 

Hvornår

Hele året, mandag - fredag, kl. 8 - 14.

Fag

Billedkunst, kunsthistorie, dansk, idræt, kulturarv og dannelse.

Målgruppe

 Daginstitutioner, grundskolen og ungdomsuddannelser.

Tønder: Wegners stole

H.J. Wegner er født i Tønder og er internationalt kendt for sit arbejde som møbelarkitekt. I Vandtårnet arbejder eleverne med Wegners stole, som han har tegnet i perioden 1944-1989. Eleverne får fortalt historier om udvalgte stole, hvor de vil høre om tankerne bag stolene og sammen med formidleren have en dialogbaseret samtale omkring stolene. Eleverne skal løse forskellige opgaver omhandlende Wegners stole og selv arbejde med deres yndlingsstol ud fra materialer, komfort, design.

Pris: 1350 kr.
Deltagere: Max. 30 elever pr. gruppe.

Varighed

3 timer inkl. spisepause.

Sted

Museerne i Tønder, Wegners Plads 1, 6270 Tønder

Hvornår

Hele året, mandag - fredag kl. 9 - 14.

Fag

Håndværk og design, design og arkitektur, innovation og entreprenørskab.

Målgruppe

Mellemtrinnet, udskolingen og ungdomsuddannelser.

Sønderborg: Lav dit eget 1864-billede

Der indledes med en ganske kort introduktion til og overblik over krigen 1864. Der kigges på motiver og historiemalerier fra krigen 1864. Bagefter skal eleverne i grupper og med museets udstilling om emnet lade sig inspirere til en debat om hvordan et nutidigt billede fra krigen 1864 efter deres mening skal se ud. Ved hjælp af diverse rekvisitter, billeder og museets iPads skal de nu fremstille det billede, der blev resultatet af deres drøftelser. Vi samles i plenum og gennemgår resultaterne.

Pris: 900 kr.
Deltagere: Max. 30 elever pr. gruppe.

Varighed

2 timer

Sted

Sønderborg Slot, Sønderbro 1, 6400 Sønderborg

Hvornår

Hele året, mandag - fredag, kl. 8.15 - 15.

Fag

Historie, dansk, samfundsfag og valgfag.

Målgruppe

Mellemtrinnet, udskolingen og ungdomsuddannelser.

Sønderborg: Historiemaleri

I de fleste af museets udstillinger vises en række spændende, utraditionelle og fortællende malerier med indhold fra Slesvigs historie. Med udgangspunkt i disse historiemalerier former forløbet sig dels som en gennemgang af genren ud fra karakteristika, indhold og opbygning, dels som en konkret analyse af og dialog om forskellige udvalgte værker. Hvilke værker der skal indgå i forløbet kan aftales med formidleren. Forløbet er særdeles velegnet til gruppearbejde og afsluttende plenum.

Pris: 450 kr.
Deltagere: Max. 30 elever pr. gruppe.

Varighed

1 time

Sted

Sønderborg Slot, Sønderbro 1, 6400 Sønderborg

Hvornår

Hele året, mandag - fredag, kl. 8.15 - 15.

Fag

Historie, dansk, samfundsfag og valgfag.

Målgruppe

Udskolingen og ungdomsuddannelser.

Generelt om museets undervisningstilbud og enhedens opgaver

Merete Essenbæk

Museumsformidler

65 37 07 71 mees@msj.dk

Få nyheder før alle andre

Modtag mails om nye udstillinger, foredrag og spændende aktiviteter. Museum Sønderjylland byder på en verden af oplevelser inden for kunst, historie, naturvidenskab og arkæologi.

    Denne formular bruger cookies. Du er nødt til at acceptere marketing cookies for at bruge den.