fbpx
Kunsthistorie og billedskolen

Kunsthistorie og billedskolen

Aabenraa - Kunstnergaven – cool eller varm?

Med udgangspunkt i udstillingen ”Givet med glad sind”, som omfatter kunst, der er givet til sønderjyderne af danskerne nord for Kongeåen efter Genforeningen i 1920, skal eleverne  på detektivarbejde. De skal undersøge den gamle kunst med nye øjne og bruge både lup og farvecirklen.  Efter undersøgelsen går eleverne i værkstedet og en ny kunstgave opstår. ”Gaven” får eleverne med hjem i klassen. Læs mere om udstillingen på msj.dk- udstillinger

Pris: 1350 kr.
Max. deltagere: Max. 30 elever pr. gruppe

Varighed

3 timer

Sted

 Kunstmuseet Brundlund Slot, Brundlund slot 1, 6200 Aabenraa 

 

Hvornår

1. sept 2019-. 15. marts 2020 mellem kl. 9-14

Fag

Billedkunst, historie, dansk, tysk, kulturarv og dannelse.

Målgruppe

Mellemtrinnet

Materiale

Eftersendes ved tilmelding. Se info om udstillingen under "Udstillinger"

Tilmelding til undervisning:  Kunstnergaven cool eller varm

Kontaktoplysninger


Betalingsmuligheder

Som virksomhed er der mulighed for at modtage faktura via. EAN. Efterlad disse felter tomme hvis der ønskes at betale kontant.


Andre kommentarer

Mere info.: Bente sonne, beso@msj.dk, tlf. 65 37 07 72.

Aabenraa - Vilde valgplakater 1920-2019

Eleverne præsenteres for danske og tyske afstemningsplakater fra 1920 og fra folketingsvalget 2019.   Gennem dialog og diskussion omkring emnerne politik, propaganda, parti og passion skal der kigges nærmere på indhold, stil og udtryk. Hvilke virkemidler bruges, og hvad vil afsenderen opnå osv?

Efter gennemgangen er der værkstedsbesøg. Eleverne skal fremstille deres egen plakater ved hjælp af forskellige teknikker og virkemidler.

Pris:  1350 kr
Max. deltagere: Max. 30 elever pr. gruppe

Varighed

3 timer

Sted

 Kunstmuseet Brundlund Slot, Brundlund slot 1, 6200 Aabenraa 

 

Hvornår

15. januar- 15. maj 2020 mellem kl 9-14

Fag

Billedkunst, kunsthistorie, dansk, samfundsfag, historie, kulturarv og dannelse.

Målgruppe

Udskoling –ungdomsuddannelser

Materiale

Eftersendes ved tilmelding. Se info om udstillingen under "Udstillinger"

Tilmelding til undervisning: Vilde valgplakater

Kontaktoplysninger


Betalingsmuligheder

Som virksomhed er der mulighed for at modtage faktura via. EAN. Efterlad disse felter tomme hvis der ønskes at betale kontant.


Andre kommentarer

Mere info.: Bente sonne, beso@msj.dk, tlf. 65 37 07 72

Aabenraa: Skulpturværksted

Forløbet er delt i to lektioner. I første del præsenteres eleverne for en analytisk tilgang til kunsten. Anden del indeholder en skabende tilgang til kunst. Der kan med underviseren aftales supplerende før og efteraktiviteter, som kan udføres i klassen.

Del 1: Skulpturpark
Museets skulpturpark er fyldt med abstrakt og figurativ sønderjysk billedhuggerkunst. Eleverne tages med ud i skulpturparken, hvor vi alt afhængig af klassetrin og behov leger og snakker os frem til en forståelse og oplevelse af den tredimensionelle udtryksform.  

Del 2: Værksted
Modellering et menneske eller fabeldyr med hvid modellervoks på et billedhuggerstativ ud fra erfaringer og den viden, som eleverne har tilegnet sig i del 1.

Pris:  Del 1: 450 kr. Del 2: 450 kr.
Max. deltagere: Max. 30 elever pr. gruppe

Varighed

1-2 timer- kan tilpasses

Sted

 Kunstmuseet Brundlund Slot, Brundlund slot 1, 6200 Aabenraa 

 

Hvornår

 Hele året, mandag - fredag, kl. 8 -14 - gerne 14 dage før afvikling

Fag

Billedkunst, kunsthistorie, dansk, idræt, kulturarv og dannelse.

Målgruppe

 Daginstitutioner – indskoling - mellemtrin – udskoling –ungdomsuddannelser. 

Materiale

Ikke nødvendigt.

Tilmelding til undervisning:  Skulpturværksted

 

Kontaktoplysninger


Betalingsmuligheder

Som virksomhed er der mulighed for at modtage faktura via. EAN. Efterlad disse felter tomme hvis der ønskes at betale kontant.


Andre kommentarer

Mere info.: Bente sonne, beso@msj.dk, tlf. 65 370 772

Aabenraa: Blomsterkraft

Undervisningen tager udgangspunkt i Otto Didrik Ottesens blomstermalerier og udstillingen ”Old News”, hvor der vises et bredt udvalg af danske guldalderkunstnere.

Del 1: Rundt i udstillingen
Eleverne introduceres til kunsten og værkerne gennem en analytisk tilgang. Udstillingen viser blomstermaleri i en tradition med et ideal om at vise et så virkelighedsnært og detaljerigt billede af blomsten som muligt. Ottesen begynder i guldalderen men lader sig inspirere af tendenser fra ”Det Moderne Gennembrud”.

Del 2: Værksted
Eleverne lærer at overføre Ottesens detaljerigdom til et lærred, og oplever, at guldalderens blomstermaleri kan lande i nutidigt maleri. Gennem arbejde med acrylfarve og sort kinesisk tusch på lærred skaber eleverne deres egen værker.

Pris: 450 kr. pr. forløb    
Max. deltagere: 30 elever pr. gruppe.

Varighed

1-2 time 

Sted

 Kunstmuseet Brundlund Slot, Brundlund Slot 1, 6200 Aabenraa 

Hvornår

Man- fredag kl 8-14, 1. april- 20. dec. 2019

Fag

 Billedkunst, dansk, kulturhistorie, håndværk og design.

Målgruppe

Grundskolen og ungdomsuddannelser.

Materiale

Hæfte.
Der kan med underviseren aftales  før- og efteraktiviteter.

Tilmelding til undervisning: Blomterkraft

Kontaktoplysninger


Betalingsmuligheder

Som virksomhed er der mulighed for at modtage faktura via. EAN. Efterlad disse felter tomme hvis der ønskes at betale kontant.


Andre kommentarer

Mere info.: Bente Sonne, beso@msj.dk, tlf. 65 37 07 72

Tønder: Wegners stole

H.J. Wegner er født i Tønder og er internationalt kendt for sit arbejde som møbelarkitekt. I Vandtårnet arbejder eleverne med Wegners stole, som han har tegnet i perioden 1944-1989. Eleverne får fortalt historier om udvalgte stole, hvor de vil høre om tankerne bag stolene og sammen med formidleren have en dialogbaseret samtale omkring stolene. Eleverne skal løse forskellige opgaver omhandlende Wegners stole og selv arbejde med deres yndlingsstol ud fra materialer, komfort, design.

Pris: 1350 kr.
Antal: ca. 30 elever pr. tilmelding

Varighed

3  timer inkl. spisepause

Sted

Museerne i Tønder, Wegners Plads 1, 6270 Tønder

Hvornår

Hele året, mandag-fredag  mellem kl. 9-14

Fag

Håndværk og design, design og arkitektur, innovation og entreprenørskab

Målgruppe

Mellemtrinnet -  udskolingen - ungdomsuddannelsen

Tilmelding til undervisning:  Wegners stole

Kontaktoplysninger


Betalingsmuligheder

Som virksomhed er der mulighed for at modtage faktura via. EAN. Efterlad disse felter tomme hvis der ønskes at betale kontant.


Andre kommentarer

Mere info.:  Lars Nielsen   lani@msj.dk  tlf 65 37 07 75

Sønderborg: Lav dit eget 1864-billede

Der indledes med en ganske kort introduktion til og overblik over krigen 1864. Der kigges på motiver og historiemalerier fra krigen 1864. Bagefter skal eleverne i grupper og med museets udstilling om emnet lade sig inspirere til en debat om hvordan et nutidigt billede fra krigen 1864 efter deres mening skal se ud. Ved hjælp af diverse rekvisitter, billeder og museets iPads skal de nu fremstille det billede, der blev resultatet af deres drøftelser. Vi samles i plenum og gennemgår resultaterne.  

Max. deltagere: 30 elever pr. gruppe.
Pris: 900 kr. 

Varighed

2  timer

Sted

Sønderborg Slot, Søndenbro 1, 6400 Sønderborg 

Hvornår

 Hele året, mandag - fredag, kl. 8.15-15

Fag

Historie, dansk, samfundsfag og valgfag

Målgruppe

 Mellemtrinnet, udskolingen og ungdomsuddannelser

Materiale

Ikke nødvendigt.

Tilmelding til undervisning: Lav dit eget 1864 maleri

 

Kontaktoplysninger


Betalingsmuligheder

Som virksomhed er der mulighed for at modtage faktura via. EAN. Efterlad disse felter tomme hvis der ønskes at betale kontant.


Andre kommentarer

Mere info.: Arne Reggelsen, arre@msj.dk, tlf. 65 370 773

Sønderborg: Historiemaleri

I de fleste af museets udstillinger vises en række spændende, utraditionelle og fortællende malerier med indhold fra Slesvigs historie. Med udgangspunkt i disse historiemalerier former forløbet sig dels som en gennemgang af genren ud fra karakteristika, indhold og opbygning, dels som en konkret analyse af og dialog om forskellige udvalgte værker. Hvilke værker der skal indgå i forløbet kan aftales med formidleren. Forløbet er særdeles velegnet til gruppearbejde og afsluttende plenum.

Max. deltagere: 30 elever pr. gruppe.
Pris: 450 kr. 

Varighed

1  time

Sted

Sønderborg Slot, Søndenbro 1, 6400 Sønderborg 

Hvornår

 Hele året, mandag - fredag, kl. 8.15-15

Fag

Historie, dansk, samfundsfag og valgfag

Målgruppe

 Udskolingen og ungdomsuddannelser

Materiale

Ikke nødvendigt.

Tilmelding til undervisning: Historiemaleri

 

Kontaktoplysninger


Betalingsmuligheder

Som virksomhed er der mulighed for at modtage faktura via. EAN. Efterlad disse felter tomme hvis der ønskes at betale kontant.


Andre kommentarer

Mere info.: Arne Reggelsen, arre@msj.dk, tlf. 65 37 07 73

Generelt om museets undervisningstilbud og enhedens opgaver

Merete Essenbæk

Enhedsleder, Uddannelse og læring

65 37 07 71 mees@msj.dk