fbpx

Fossilerne ligger nede i jorden, så steder hvor jordlag bliver blotlagt kan man potentielt finde fossiler. Det er dog ikke er alle jordlag der indeholder fossiler. Langs kyster hvor klinte og skrænter eroderes er der mulighed for at finde fossiler, enten i de blottede skrænter eller liggende løst på strandene. Steder hvor der er råstofgrave, f.eks. grus-, ler- eller kalkgrave kommer fossilerne også frem. Husk at spørge om lov før du går på fossiljagt på privat ejendom.

I Geomuseum Faxe, Museum Mors og Fur Fossilmuseum kan du også komme på fossiljagt.