fbpx
Forhistorisk arkæolog til registrering af oldsager fra ældre og yngre stenalder

Forhistorisk arkæolog til registrering af oldsager fra ældre og yngre stenalder

Museum Sønderjyllands arkæologiske enhed søger en forhistorisk arkæolog til registrering af oldsager fra ældre og yngre stenalder

Ved Museum Sønderjylland er en projektstilling som registrator ledig til besættelse. Stillingen er tidsbegrænset til et år med start – så vidt muligt – 1. maj 2019.

Arbejdsområde:

Projektet er knyttet til Museum Sønderjyllands arkæologiske virksomhed. Arbejdet består primært i registrering af oldsager, der skal beskrives og indføres i den centrale genstandsdatabase SARA og i museets egne arkiver. Genstandene stammer hovedsageligt fra museets udgravninger igennem de seneste år og langt størstedelen er fra ældre og yngre stenalder.

Der vil desuden i forbindelse med registreringen forekomme behov for om- og nedpakning af genstande, idet museet er i gang med at forberede en større magasinflytning.

Arbejdsstedet vil være Museum Sønderjyllands arkæologiske enhed, Dalgade 7 i Haderslev.

Kvalifikationer:

Vi forventer, at du har en uddannelse indenfor forhistorisk arkæologi, at du har et stort kendskab til stenalderens redskaber og interesse i at arbejde med beskrivelse og registrering af disse.

Det ville være ønskværdigt, men ikke en forudsætning, at du har

  • Dokumenteret erfaring med museal registrering og kendskab til Regin og/eller SARA
  • Erfaring med databasearbejde og genstandsbeskrivelse
  • Erfaring med musealt samlingsarbejde og genstandshåndtering, inklusiv kendskab til registreringspraksis på museer
  • Er fleksibel, vant til at arbejde på tværs og at indgå i et team.

Vi kan tilbyde:

En arbejdsplads med pt. 27 arkæologer, 6 udgravningsassistenter og 1 landmåler. En arbejdsplads med et højt aktivitetsniveau, der skyldes at vi udfører arkæologiske undersøgelser i 5 kommuner. Museet har eksisteret som arkæologisk museum siden 1887, og har en omfattende samling af arkæologiske genstande.

Ansøgning:

Arbejdstiden vil være 37 timer, der skal lægges mandag til fredag mellem 07.00 og 17.00. Der vil være mulighed for at arbejde i en 4-dages uge.

Ansættelse efter gældende overenskomst mellem Magisterforeningen og Kommunernes Landsforening.

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til enhedsleder Lennart S. Madsen på telefon 65 37 08 11 (23 39 18 04) eller museumsinspektør Lilian Matthes på tlf. 65 37 08 26.

Send din ansøgning med cv elektronisk til enhedsleder Lennart S. Madsen, lema@msj.dk senest mandag den 25. marts 2019. Ansøgning og relevante bilag skal sendes som én samlet fil.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 8. april 2019.

Museum Sønderjylland er et af landets største museer. Museet er skabt i 2006 som en fusion af en række statsanerkendte museer og dækker kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Museets arkæologiske ansvarsområder omfatter desuden Kolding Kommune.

Museum Sønderjylland har ca. 150 medarbejdere og driver en række kendte museer og udstillingssteder i det sønderjyske område. Museets er midt i en forandringsproces, der skal skabe ét samlet Museum Sønderjylland og modernisere og udbygge museets udstillinger og udstillingssteder til attraktive og vigtige besøgsmål for borgere og turister samt være kendt som en kulturinstitution af høj kvalitet i alt, hvad vi gør.