fbpx
Museum Sønderjylland søger en arkæologisk konservator med ledelsesansvar

Museum Sønderjylland søger en arkæologisk konservator med ledelsesansvar

Museum Sønderjylland søger en arkæologisk konservator med ledelsesansvar

Museum Sønderjylland søger en kompetent og bredt favnende arkæologisk konservator til en stilling som arkæologisk konservator og leder af bevaringsenheden under Viden & Samlinger.  Stillingen er på 37 timer pr. uge og er ledig til besættelse pr. 1. januar 2018 eller snarest derefter.

Stillingens indhold

Museum Sønderjyllands bevaringsenhed dækker særdeles bredt – fra kulturhistoriske genstande og arkæologisk materiale til naturhistoriske fossiler – dog ikke konservering af kunst. Enheden er placeret i Gram og varetager konservering for hele Museum Sønderjylland. Du skal varetage opgaven som leder af enheden, der tæller to fastansatte konservatorer, to konservatorassistenter, en projektansat – foruden dig. Du skal planlægge opgaverne i forhold til enhedens ressourcer og museets overordnede målsætning. Du skal udføre arkæologisk konservering i tæt samarbejde med den arkæologiske enhed, herunder løbende udarbejde detailbudgetter for konserveringsopgaver samt bistå med feltkonservering og vejledning om nødvendigt.

Enheden er organiseret i afdelingen Viden & Samlinger med 55 medarbejdere inden for områderne arkæologi, kunst, historie og palæontologi.

Museum Sønderjylland opfører i 2019 og 2020 et nyt moderne magasin i Rødekro. Du får en vigtig rolle i forbindelse med flytningen af samlingerne, hvor du forventes at yde den nødvendige konserveringsfaglige bistand og bidrage med konstruktive løsninger til, hvordan vi når i mål.

Når byggeriet er færdigt i efteråret 2020, flytter bevaringsenheden fra Gram til Rødekro og integreres i en ny organisatorisk enhed, der omfatter alle husets funktioner: magasin, konserveringsværksted og læringsfacilitet for skoler. Der vil i den forbindelse blive oprettet en ny stilling som leder af hele institutionen.

Vi forventer af dig, at du

 • Har en kandidatgrad i konserveringsvidenskab eller tilsvarende uddannelse.
 • Har speciale i arkæologisk konservering – gerne på ph.d.-niveau.
 • Har praktisk erfaring med arkæologisk konservering fra anden bevaringsenhed/-center
 • Har erfaring for eller lyst til personaleledelse og projektledelse
 • Er en dygtig planlægger og kan nå i mål med opgaverne, selv om de er komplekse
 • Er dygtig til samarbejde og kan skabe et team med stort engagement
 • Kan stå i spidsen for at udvikle bevaringsafdelingen i de kommende år
 • Har kørekort til personbil

Vi kan tilbyde

 • Arbejde i en organisation, hvor du kan være med til at præge arbejdsgange og relationer
 • En organisation i forandring med masser af energi og mange gode kolleger
 • Mulighed for selv at påvirke arbejdsopgaverne
 • At få en central rolle i et stort og vigtigt projekt i national skala

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst med Kommunernes Landsforening.

Dit arbejdssted bliver i første omgang museets bevaringsenhed i Gram. Ved den senere flytning af enheden til Rødekro må arbejdssted påregnes her. Du må ligeledes påregne en del transport i arbejdstiden i museets egne biler.

Du kommer til at referere til afdelingschef Axel Johnsen, afdelingen Viden & Samlinger. Eventuelle spørgsmål rettes direkte til Axel Johnsen på tlf. 30 80 26 95 eller til direktør Henrik Harnow på tlf. 51 30 32 98.

Send din ansøgning med cv elektronisk til personalekonsulent Susanne Sjøholm Reersdorff på mail susj@msj.dk senest onsdag den 5. december 2018. Ansøgning og relevante bilag skal vedhæftes i doc- eller pdf-format som en samlet fil.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 50.

Museum Sønderjylland er at af landets store statsanerkendte museer med ca. 150 ansatte. Museet dækker de fire sønderjyske kommuner Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg og varetager det arkæologiske arbejde i Kolding Kommune. Museum Sønderjylland driver en række kendte og ikoniske udstillingssteder og har ca. 150.000 gæster om året. Museets ansvarsområde er vidtfavnende og dækker naturhistorie, kunst, kulturhistorie og arkæologi i det sønderjyske område, men Museum Sønderjylland har desuden stærke relationer og samarbejder over grænsen. Museum Sønderjylland vil i de kommende år arbejde med at modernisere virksomheden og med at styrke museets aktiviteter og besøgssteder for at sikre Sønderjylland et nutidigt, relevant og attraktivt museum på højt niveau