fbpx
Vikingetidens bydannelse

I foredraget fortælles om grundlæggelsen af Skandinaviens første by, Ribe, omkring år 700 og de to beslægtede, lidt yngre byer, Reric (ved Wismar i vore dages Tyskland) og Åhus i Skåne, som måske alle tre var kontrolleret af den danske konge og de eneste byer i 700-tallets Skandinavien. Senere præsenteres grundlæggelsen af Hedeby i 808, og hvordan denne by blev det altdominerende handelscentrum i vikingetidens Danmark og forblev i denne rolle trods urolige magtforhold i 900-årenes Danmark. Frem til Harald Blåtands overgang til kristendommen i ca. 963 var alle byer primært handelspladser. Med den nye tro fulgte grundlæggelsen af en ny type center- og administrationsbyer, Viborg, Odense, Roskilde, Lund, hvis roller var tæt forbundet med fremvæksten af den kristne kongemagt.

Ved overinspektør Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer

Pris: Medlemmer af Haderslev Arkiv-og Museumsforening har gratis adgang. Øvrige 50 kr.

Foredraget er nr. 1 i foredragsrækken “Danmarks historie- set gennem byerne” der er arrangeret af Haderslev Arkiv-og Museumsforening i samarbejde med Museum Sønderjylland og Historie Haderslev.

Vikingetidens bydannelse

Månen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev

Få masser af medlemsfordele:

Køb medlemskort