fbpx
FOREDRAG: Tombølgård – en rig gravplads

Tombølgård – en rig gravplads fra det første århundrede efter Kristi

Foredrag ved museumsinspektør Mads Leen Jensen

Gravpladsen Tombølgård nord for Kær blev opdaget i 1920´erne ved pløjning, og Jens Raben fra Museet på Sønderborg Slot foretog en lille udgravning i 1932. Her redede han en rigt udstyret urne, der havde et romersk bronzefad som låg. Graven kan dateres til begyndelsen af ældre romersk jernalder (1-70 e.Kr.) og er blandt de tidligste fyrstegrave med romersk bronzeimport i Danmark, så her er begravet en mand af meget stor betydning.

Udgravningen omfattede kun denne ene grav, og resten af gravpladsen forblev ukendt indtil 2016, hvor museets dygtige amatørarkæologer begyndte at afsøge marken. Siden da er der kommet flere gode fund til, og museet har efterfølgende foretaget en udgravning for at redde de sidste grave.

Foredraget vil præsentere gravpladsens historie og de nyeste resultater og sætte den ind i forhold til, hvad vi generelt kan sige om tiden lige efter Kristi fødsel på Als og i det øvrige Sønderjylland.

 

Foredragsrække om udgravninger i Sønderborg Kommune

Museets arkæologer gør hele tiden nye spændende fund. Med vinterens foredragsrække på Sønderborg Slot vil Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved præsentere en række nye spændende udgravninger fra Sønderborg Kommune.

 

Program for foredragsrækken

Onsdag den 26. januar kl. 19.30: Tombølgård – en rig gravplads fra det første århundrede efter Kristi
v/ Museumsinspektør Mads Leen Jensen

Onsdag den 23. februar kl. 19.30: Oldtidens kulturlandskab mellem Svenstrup og Havnbjerg – udgravningerne i forbindelse med Nordals Ferieresort
v/ Museumsinspektør Peter Kahr Jørgensen

Onsdag den 9. marts kl. 19.30: Udgravningen i Perlegade og Sønderborgs historie i middelalderen
v/ Museumsinspektør Christina Berg

 

Entré

75 kr. betales på dagen

20% rabat for medlemmer af Museumsklubben og den lokale venneforening

FOREDRAG: Tombølgård – en rig gravplads

Sønderborg Slot, Sønderbro 1, 6400 Sønderborg