fbpx
Foredrag – Med arkæologen på arbejde – Nye undersøgelser på den befæstede vikingegård …

Museumsinspektør Mads Ravn, Vejlemuseerne: Nye undersøgelser på den befæstede vikingegård ved Erritsø.

Nye undersøgelser bekræfter nu, at Erritsølokaliteten ved Fredericia har haft en vigtig strategisk og militær betydning i vikingetiden, der kan tilskrives vikingetidens allerhøjeste elite. Dette underbygges ved størrelsen af og omfanget af bebyggelsen på stedet. Arkæologiske undersøgelser de sidste to år har føjet meget nyt til denne spændende lokalitet, og formodentlig kan vi i foredraget afsløre de absolutte dateringer, der underbygger formodningen om, at den nyfundne store hal er ældre end den store befæstning fra 800-tallet.

Der er store typologiske ligheder med højaristokratiske steder som Tissø og Lejre. Erritsø må have haft tilknytning til en kongemagt og tætte forbindelser til Sjælland. De absolutte dateringer vil i foredraget blive knyttet op på de historiske begivenheder, der forekommer sporadisk i de skriftlige kilder især i de frankiske rigsannaler. En eventuel tilknytning til Jellings opkomst som kongesæde i 900-tallet vil også blive diskuteret.

Foredraget er i samarbejde med Folkeuniversitetet og Sønderjyllands Amatørarkæologer.

OBS OBS OSB!!! Ændringer grundet Covid-19:

Der kan max. deltage 30 personer, hvorfor vi beder om forhåndstilmelding pr. telefon: 65 37 08 01 eller mail: haderslev@msj.dk – oplys navn og antal

Museum Sønderjylland bakker op om sundhedsmyndighedernes smitteopsporingstiltag. Derfor kan du ved tilmelding til arrangementet give os dit telefonnummer og gøre os opmærksom på, at du ønsker, at vi gemmer dine oplysninger i 4 uger, kun til brug ved smitteopsporing – læs mere om Museum Sønderjyllands håndtering af retningslinjerne her.

Billetpris: 50 kr.

Medlemmer af Museumsklubben 20% = 40 kr.

Medlemmer af den lokale venneforening 20% = 40 kr.

Medlemmer af Sønderjyllands Amatørarkæologer: Gratis adgang

Foredrag – Med arkæologen på arbejde – Nye undersøgelser på den befæstede vikingegård …

ARKÆOLOGI, DALGADE 7, 6100 HADERSLEV

Få masser af medlemsfordele:

Køb medlemskort