fbpx
Højer Mølle – den nye kulturhistoriske port til Vadehavet

I august 2019 genåbner Højer Mølle med helt nye udstillinger om Tøndermarsken og Vadehavet. Udstillingerne  skal sammen med formidling ved bl.a. Lægan Pumpestation og Vidåslusen hjælpe områdets besøgende til bedre at forstå Tøndermarsken samt lede dem ud på opdagelse i landskabet.

Tirsdag d. 16. april kl. 18.30-20.30 inviterer museumsinspektørerne Mikkel Leth Jespersen og Anne Marie Overgaard fra Museum Sønderjylland på tur rundt i Tøndermarsken. Turen går til et udvalg af de steder, der bliver en del af det nye net af små og store formidlingsstationer, som Museum Sønderjylland sammen med Tøndermarsk Initiativet er i gang med at virkeliggøre i projektet ”Ruter, Stier og Formidling”.

Projektet har til formål at gøre Tøndermarskens landskab mere tilgængeligt for både lokale og besøgende udefra – også til fods. Samtidig skal også historien om, hvad Tøndermarsken er for et landskab og hvorfor det ser ud som det gør formidles i langt højere grad end tidligere.

Den røde tråd i den fortælling er vand! Vand, som skaber af landskabet, vand som noget mennesket har skulle beskytte sig i mod, men samtidig ikke være alt for langt væk fra. Klimaforandringer i vores tid giver fortællingen om, hvordan man har indrettet sig og håndteret vand i Tøndermarsken siden middelalderen fornyet relevans. Den historie rummer store fortællinger om stormfloder og digebyggeri, byggeskik og turisme.

Alt dette kan man få en forsmag på, når turen går rundt i Tøndermarsken i egne biler med stop centrale steder for denne fortælling.

Mødested: P-pladsen ved Emmerlev Klev.
Pris: 50 kr.Klubmedlemmer: 25 kr.
Tilmelding er ikke nødvendig.

 

Højer Mølle – den nye kulturhistoriske port til Vadehavet

Mødested: P-pladsen ved Emmerlev Klev