fbpx
Hær og efterkrigsritual i jernalder – de dræbte krigere i offermosen Alken Enge i Illerup Ådal

Fund af menneskeknogler i Alken Enge har længe skabt stor undren. Hvad er der egentlig sket her, og hvor kommer knoglerne fra? Lidt af sløret blev løftet, da arkæologen Harald Andersen foretog arkæologiske undersøgelser fra 1957 til 1960, men først med de sonderende undersøgelser i 2008-9 blev det klart, at der i fundmaterialet er store muligheder for at belyse et helt hændelsesforløb fra kamp over midlertidig deponering til ofring. I et samarbejde mellem Museum Skanderborg og Aarhus Universitets afdeling for Forhistorisk Arkæologi lykkedes det at få bevilget 5 millioner kr. fra Carlsbergfondet til et videre forskningsprojekt.  De efterfølgende udgravninger i somrene 2012 til 2014 bekræftede, at vi her har fat i et arkæologisk offersted med rester af flere hundrede slagne krigere. I dele af engene ligger der spredt menneskeknogler ud over den gamle søbund i større og mindre koncentrationer. Udgravningen fortæller også nyt om jernaldermennesket, samfundsstruktur, hierarki og giver en spændende indfaldsvinkel på de samtidige nordeuropæiske magtkampe mellem romere og germanere.

Arrangeret i samarbejde med Sønderjyllands Amatørarkæologer og Folkeuniversitetet i Haderslev Kommune.

Foredraget holdes af Museumsinspektør ved Skanderborg Museum Ejvind Hertz.

Pris: Gratis for medlemmer af Sønderjyllands Amatørarkæologer.

Pris for medlemmer af Museumsklubben: 25 kr.

Pris for øvrige: 50 kr.

Hær og efterkrigsritual i jernalder – de dræbte krigere i offermosen Alken Enge i Illerup Ådal

Arkæologi, Dalgade 7, 6100 Haderslev

Få masser af medlemsfordele:

Køb medlemskort