fbpx
Den moderne by 1850-2000

Med industrialiseringen og de nye tider efter 1850 blev byerne omformet i bund og grund. De gamle købmands- og håndværkergårde mistede deres betydning. I stedet opstod der kvarterer for borgerskabet og den nye arbejderklasse, samtidig med at både forretningslivet og de offentlige institutioner byggede nyt. Uden for de gamle bykerner skød nye kvarterer op – i Haderslev f.eks. fine villakvarterer som Åstrupvej, borgerlige etagehuse i Sønderotting og arbejderboliger i Lindedal. Samtidig fik arkitekturen sin særlige karakter gennem mødet mellem tysk og dansk. Efter 1920 groede nye villakvarterer frem med både murermesterhuse og “bungalower” – og i årene omkring 2. verdenskrig opstod nye sociale boligselskaber, som byggede både blokke og rækkehuse. Fra 1950´erne og frem opstod “velfærdsbyen” med sin kraftige udbygning af de offentlige institutioner: sygehuse, skoler, børnehaver osv. Samtidig eksploderede byggeriet af parcelhuse, og den modernistiske byplanlægning begyndte at gribe ind i de gamle bykerner med omfartsveje, P-pladser og “centre”. Men i 1970´erne kom også en modbølge i form af bygningsbevaring og byfornyelse. Hvor alle indtil da ville ud i forstæderne, kom de gamle forslummede bykvarterer nu til ære igen. I den allernyeste tid er billedet igen præget af voldsom forandring: Prestigebyggerier skyder op på tidligere havnearealer, mens discountbutikker og internethandel truer provinsens bykerner som levende miljøer. Samtidig bryder en stigende bil-båret mobilitet traditionen for at bo og arbejde i samme by. Render Kolding og Flensborg med det hele, mens de fire sønderjyske byer slås om åleskindet?

Ved tidligere museumsleder, mag.art. i europæisk etnologi Peter Dragsbo

Pris: Medlemmer af Haderslev Arkiv-og Museumsforening har gratis adgang. Øvrige 50 kr.

Foredraget er nr. 4 i foredragsrækken “Danmarks historie- set gennem byerne” der er arrangeret af Haderslev Arkiv-og Museumsforening i samarbejde med Museum Sønderjylland og Historie Haderslev.

Den moderne by 1850-2000

Månen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev

Få masser af medlemsfordele:

Køb medlemskort