fbpx
Den klassiske periode

Endnu omkring 1800 havde kun ganske få danske købstæder mere end 5.000 indbyggere, mens næsten halvdelen havde mindre end 1.000. Men selv om en del købstæder var mindre end store landsbyer, adskilte købstæderne sig markant fra landsognene. For det første udgjorde en købstad en selvstændig administrativ enhed med egne embedsudøvere (f.eks. borgmestre, kæmnere og takserborgere) og egen domstol og politimyndighed (varetaget af byfogeden). For det andet søgte statsmagten lige fra 13-1400-tallet til 1857 at håndhæve det grundlæggende princip, at handel, håndværk, søfart og andre forarbejdnings-, transport- og serviceerhverv hørte hjemme i købstæderne, mens landdistrikterne måtte klare sig med landbrug og evt. fiskeri. Der var dog mange udtagelser fra dette princip. I Sønderjylland havde man fx en række flækker med begrænsede privilegier.

I foredraget gives en karakteristik af sociale, økonomiske og administrative forhold i danske købstæder, navnlig i 17-1800-tallet, og der fortælles om nogle af de vigtigste kilder til denne periodes byhistorie.

Ved arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet, ph.d. Jørgen Mikkelsen

Pris: Medlemmer af Haderslev Arkiv-og Museumsforening har gratis adgang. Medlemmer af Museumsklubben 25 kr. Øvrige 50 kr.

Foredraget er nr. 3 i foredragsrækken “Danmarks historie- set gennem byerne” der er arrangeret af Haderslev Arkiv-og Museumsforening i samarbejde med Museum Sønderjylland og Historie Haderslev.

Den klassiske periode

Månen, Bispebroen 3, 6100 Haderslev

Få masser af medlemsfordele:

Køb medlemskort