fbpx
FOREDRAG: Den kirkelige genforening og grænselandspræsten Martin Schwarz

Den kirkelige genforening og grænselandspræsten Martin Schwarz

V/ Martin Schwartz Lautsen, teolog, professor emeritus i kirkehistorie ved KU

Genforeningen var en vigtig politisk, social og kulturel begivenhed, men det var også en kirkelig.

Hvordan kunne kirken, som i næsten 60 år havde været tysk, blive integreret i den danske folkekirke?

Ganske vist var begge evangelisk-lutherske, men der var betydelige forskelle på kirkestyret, ritualerne, forholdet mellem præst og menighed.

Overraskende mange af de tyskuddannede præster blev genvalgt af deres menigheder. Hvorfor? Hvad var deres baggrund, hvordan arbejdede de, hvad med det sproglige og det nationale spørgsmål, som optog alle og enhver?

I foredraget belyses dette, og som en gennemgående figur omtales Martin Schwarz (1872 – 1945), sognepræsten i Burkal, som gjorde hele denne rejse med. Han var i øvrigt foredragsholderens morfar. Nogle særligt spændende begivenheder fra Tønder inddrages i foredraget.

Program for foredragsrækken

Torsdag den 29. september kl. 19.30: Det lyder som et eventyr… Sange og sangtradition i Sønderjylland – med særlig vægt på genforeningstiden
v/ Museumsinspektør på Kultur historie Tønder Elsemarie Dam-Jensen

Torsdag den 27. oktober kl. 19.30: Den kirkelige genforening og grænselandspræsten Martin Schwarz
v / Martin Schwartz Lautsen, teolog, professor emeritus i kirkehistorie ved KU

Torsdag den 24. november kl. 19.30: Christian X som genforeningskonge
v/ Jens Busck, museumsinspektør på Kongernes Samling, Rosenborg Slot

 

Foredragsrække om Genforeningen

Foredraget er en del af en række foredrag, der handler om Genforeningen.

Foredragsrækken er et samarbejde mellem Tønder Museums Vennekreds, Folkeuniversitetet og Kulturhistorie Tønder.

 

Entré

50 kr. betales på dagen

20% for medlemmer af Museumsklubben

Gratis for medlemmer af lokal venneforening

 

Billede: Mindesten for faldne i 1. verdenskrig fra Burkal Sogn

FOREDRAG: Den kirkelige genforening og grænselandspræsten Martin Schwarz

Kulturhistorie Tønder, Pumpehuset, Wegners Plads 1, 6270 Tønder