fbpx
De middelalderlige købstæder i Hertugdømmet Slesvig

Ser man bort fra Hedeby, Ribe og Husum har alle købstæder i Sønderjylland deres rødder i den ældre middelalder. Deres etablering og første udvikling skyldtes de store økonomiske, sociale og demografiske ændringer, hele det nordvesteuropæiske samfund gennemløb mellem vikingetid og middelalder. Men i løbet af 1200-tallet kom byernes geografiske placering til at spille en stor rolle for deres udvikling.

Foredraget vil omhandle byernes udseende, bebyggelse, gadenet og havne, institutionernes placering, byens befæstning og forsvar, forholdet til oplandet og den generelle udvikling op gennem middelalderen.

Ved museumsinspektør Lennart Madsen, Museum Sønderjylland.

Foredraget er arrangeret i et samarbejde mellem Tønder Museums Vennekreds, Folkeuniversitetet og Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder.

Arrangementet foregår i museets foredragssal i Pumpehuset. I pausen kan der købes kaffe.

Pris: 50 kr.

Pris: Gratis for medlemmer af vennekredsen.

De middelalderlige købstæder i Hertugdømmet Slesvig

Kulturhistorie Tønder, Wegners Plads 1, 6270 Tønder