fbpx
FOREDRAG: De danske sønderjyders førstemand

De danske sønderjyders førstemand: H.P. Hanssen 1862-1936

V/ Dr.phil. Hans Schultz Hansen

 

Hans Peter Hanssen (1862-1936) var de danske sønderjyders førstemand.

Som ung besluttede han sig for at blive i den sønderjyske landsdel og tage aktivt del i forsvaret for danskheden.

Snart så han sig selv i en ledende rolle og uddannede sig dertil.

Han tog i 1888 initiativ til Vælgerforeningen for Nordslesvig. H.P. Hanssen blev i de følgende år både danskhedens organisator og dens fornyer: de danske sønderjyder skulle identificere sig med det moderne Danmark.

Han repræsenterede 1896-1908 de danske sønderjyder i den preussiske landdag og derefter 1906-1919 i den tyske rigsdag.

I efteråret 1918 krævede han grænsespørgsmålet løst ved en folkeafstemning.

Han trodsede under den indre danske grænsestrid den nationalistiske stemningsbølge til fordel for en grænse syd for Flensborg eller helt nede ved Danevirke. Det havde sin pris.

I 1919-20 forberedte han som minister for sønderjyske anliggender i regeringen Zahle landsdelens indlemmelse i Danmark.

H.P. Hanssen var en tid tøvende overfor dansk partipoliti, men var 1924-26 folketingsmand for Venstre. Efter Hitlers magtovertagelse i 1933 afviste han nazismen og blev frontfigur i kampen mod ledende slesvig-holstenske nazisters grænseflytningskrav.

 

Foredragsrække om store personer i Sønderjylland

Foredraget er en del af en række foredrag, der handler om nogle af de personer, som har spilet en stor rolle i Sønderjyllands historie gennem tiderne – fra renæssancen til det 20. århundrede

Foredragsrækken er et samarbejde mellem Tønder Museums Vennekreds og Kulturhistorie Tønder.

 

Program for foredragsrækken

Torsdag den 30. september kl. 19.30: Brobyggeren - Lensgreve O.D. Schack
v/ Museumsinspektør Mariann Kristensen

Torsdag den 28. oktober kl. 19.30: De danske sønderjyders førstemand
v / Forskningsleder, dr.phil. Hans Schultz Hansen

Torsdag den 25. november kl. 19.30: Renæssancefyrsten Hans den Ældre
v/ Museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen

Entré

50 kr. betales på dagen

Gratis for medlemmer af Museumsklubben og lokal venneforening

FOREDRAG: De danske sønderjyders førstemand

Kulturhistorie Tønder, Pumpehuset, Wegners Plads 1, 6270 Tønder