fbpx
Da Danmark investerede i Sønderjylland

I årene efter 1920 investerede den danske stat kraftigt i Sønderjylland. Mange af pengene gik til infrastruktur – veje, havne, el, telefon. Vigtige eksempler er diagonalvejene midt i Sønderjylland, Fjordvejen fra Kollund til Rinkenæs, Christian 10.s bro i Sønderborg, Nyhavn i Aabenraa og Sønderjyllands Højspændingsværk.

Du kan i foredragene høre om både om disse lokale projekter og bygningsværker samt om baggrunden for Rigsdagens beslutning fra 1920 om at indtægterne fra salget af De Vestindiske Øer skulle gå til en økonomisk genopbygning af Sønderjylland. Ikke mindst fortælles om den betydning, disse anlæg og investeringer har haft i årene efter Genforeningen og frem til i dag.

Oplev foredragene:

Den 4. november 2020 kl. 19 i Aabenraa – nærmer info følger

Den 11. november 2020 kl. 19 på Sønderborg Slot

Den 19. november kl. 19.30 på Kulturhistorie i Tønder, Pumpehuset

Den 25. november kl. 19 på Arkæologi, Haderslev

 

OBS OBS OSB!!! Ændringer grundet Covid-19:

Der kan max. deltage 50 personer, hvorfor vi beder om forhåndstilmelding pr. telefon: 65 37 08 05 eller mail: aabenraa@msj.dk – oplys navn og antal

Museum Sønderjylland bakker op om sundhedsmyndighedernes smitteopsporingstiltag. Derfor kan du ved tilmelding til arrangementet give os dit telefonnummer og gøre os opmærksom på, at du ønsker, at vi gemmer dine oplysninger i 4 uger, kun til brug ved smitteopsporing – læs mere om Museum Sønderjyllands håndtering af retningslinjerne her.

Entré 50 kr. betales på dagen.

For medlemmer af venneforeningen og Museumsklubben: 35 kr.

Da Danmark investerede i Sønderjylland

Nærmere info følger