fbpx
FOREDRAG: Da Danmark investerede i Sønderjylland

I årene efter 1920 investerede den danske stat kraftigt i Sønderjylland. Mange af pengene gik til infrastruktur – veje, havne, el, telefon. Vigtige eksempler er diagonalvejene midt i Sønderjylland, Fjordvejen fra Kollund til Rinkenæs, Christian 10.s bro i Sønderborg, Nyhavn i Aabenraa og Sønderjyllands Højspændingsværk.

Du kan både høre om disse lokale projekter og bygningsværker samt om baggrunden for Rigsdagens beslutning fra 1920 om at indtægterne fra salget af De Vestindiske Øer skulle gå til en økonomisk genopbygning af Sønderjylland. Ikke mindst fortælles om den betydning, disse anlæg og investeringer har haft i årene efter Genforeningen og frem til i dag.

Vi afholder dette foredrag fire gange.

 

Oplev foredraget en af følgende dage:

Den 4. november 2020 kl. 19 i foredragssalen på Rigsarkivet, Aabenraa
v/ Museumsinspektør René Rasmussen

Den 11. november 2020 kl. 19 på Sønderborg Slot
v/ Museumsinspektør Mariann Kristensen

Den 19. november kl. 19.30 på Kulturhistorie i Tønder, Pumpehuset
v/ Museumsinspektør René Rasmussen

Den 25. november kl. 19 på Arkæologi, Haderslev
v/ Museumsinspektør Mariann Kristensen

 

OBS OBS OSB!!! Ændringer grundet Covid-19:

Der kan max. være 45 personer i Pumpehuset, hvorfor vi beder om forhåndstilmelding pr. telefon: 65 37 08 08 eller mail: toender@msj.dk – oplys navn og antal

Og husk mundbind (du må gerne tage det af, når du sidder ned under selve foredraget).

Museum Sønderjylland bakker op om sundhedsmyndighedernes smitteopsporingstiltag. Derfor kan du ved tilmelding til arrangementet give os dit telefonnummer og gøre os opmærksom på, at du ønsker, at vi gemmer dine oplysninger i 4 uger, kun til brug ved smitteopsporing – læs mere om Museum Sønderjyllands håndtering af retningslinjerne her

 

Entré 50 kr. betales på dagen.

For medlemmer af Tønder Museums Vennekreds og Museumsklubben: 40 kr.

FOREDRAG: Da Danmark investerede i Sønderjylland

Kulturhistorie Tønder, Pumpehuset, Wegners Plads 1, 6270 Tønder