fbpx
Årets udgravninger

Kom til en foredragsaften, hvor Museum Sønderjyllands Arkæologi-enhed, der gennem en længere periode har været en af landets største, fortæller om nogle af de vigtige udgravninger, der blev udført i løbet af 2018. To foredrag vil tage udgangspunkt i nogle af de store udgravninger i forbindelse med Apple og Googles opførelse af serverstationer ved Kassø sydvest for Aabenraa. Andre to foredrag vil præsentere bebyggelser og gravhøje udgravet i forbindelse med store udstykninger nord for Kolding. Et foredrag vil omhandle en meget rig urnegravplads på Als, og aftenen sluttes af med en præsentation af de bedste detektorfund fra Sønderjylland og Kolding i året, der gik.

Foredragsaftenen varer godt to timer, afbrudt af en kaffepause.

Gratis for medlemmer af Sønderjyllands Amatørarkæologer, Flintøksen. Øvrige 50 kr.

 

 

Årets udgravninger

Arkæologi, Dalgade 7, 6100 Haderslev

Få masser af medlemsfordele:

Køb medlemskort